JSPA projekts Nr.7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

17.05.2023

Projects

Turpinās JSPA projekts Nr.7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ar mērķi veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū. Nepalaid garām iespēju, jo

Nepalaid garām iespēju, jo projektā iesaistītie jaunieši projekta ietvaros var saņemt:

  1. individuālā mentora atbalstu, lai veicinātu jaunieša adaptāciju darbavietā;
  2. individuālā mentora atbalstu, lai veicinātu jaunieša adaptāciju izglītības iestādē;
  3. atbalstu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei;
  4. atbalstu profesionālās kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās;
  5. atbalstu modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei;
  6. atbalstu studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā;
  7. atbalstu jauniešu ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību ilgumam;
  8. speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u. c.) atbalstu.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās un nav nodarbināts, izmanto iespēju un piesakies dalībai projektā!

Detalizētu informāciju var iegūt zvanot projekta koordinatorei Līgai Pelsei 26604650

Projekta realizēšanas termiņš – 2023. gada 31. oktobris.

Click to Listen highlighted Text!