Kapusvētki Rēzeknes novada kapsētās 2024. gadā

17.06.2024

Parish news

OFFICE OF THE PRICANA ALLIANCE

Dricānu civil parish

 • Pilcenes kapos – 22. jūnijs plkst. 12.40 (sv. mise Pilcenes baznīcā plkst. 12.00)
 • Dzeņagola kapos – 6. jūlijā plkst. 12.00 (sv. mise Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
 • Lempu kapos – 6. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
 • Taunagas kapos – 13. jūlijā plkst. 12.30 (sv. mise Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
 • Myura kapos – 13. jūlijā plkst. 13.30 (sv. mise Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
 • Rubuļu kapos – 13. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
 • Drebejas (Drebu) kapos – 20. jūlijā plkst. 12.00 (sv. mise Pilcenes baznīcā plkst. 11.00)
 • Saukavīšu kapos – 27. jūlijā plkst. 12.00 (sv. mise Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
 • Dricānu kapos – 3. augustā plkst. 12.00 (sv. mise Dricānu baznīcā plkst. 11.00)

Gaigalavas pagastā

 • Pintānu kapsētā – 13. jūlijā plkst. 15.00
 • Svētiņu kapsētā – 20. jūlijā plkst. 15.00
 • Bikavas kapsētā –  27. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Bikavas baznīcā par draudzes mirušajiem plkst. 11.00)

Nagļu civil parish

 • Ļodānu kapos – 27. jūlijā plkst. 14.30.
 • Īdeņas kapos – 3. augustā plkst. 13.00.
 • Nagļu jaunajos kapos – 24. augustā plkst. 13.00 (sv. mise Nagļu baznīcā 24. augustā plkst. 12.00)
 • Nagļu vecajos kapos – 25. augustā plkst. 13.00

Rikavas civil parish

 • Brikuļu kapos – 11. maijā plkst. 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 12. maijā plkst. 9.00)
 • Jokstu kapos – 2. jūnijā plkst. 13.00 (sv. mise Rikavas baznīcā plkst. 11.30)
 • Zirkolna kapos – 16. jūnijā plkst. 13.00 (sv. mise Rikavas baznīcā plkst. 11.30)
 • Murānu kapos – 7. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Rikavas baznīcā plkst. 11.30)
 • Medinsku kapos – 6. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 7. jūlijā plkst.12.00)
 • Makužu kapos – 13. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 14. jūlijā plkst. 9.00)
 • Privšu kapos – 14. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise 14. jūlijā Rikavas baznīcā plkst. 11.30)
 • Asnīņu kapos – 27. jūlijā plkst. 13.00
 • Rikavas kapos – 18. augustā plkst. 13.00 ( sv. mise Rikavas baznīcā 17. augustā plkst. 16.00)

Sakstagala civil parish

 • Kolna Slobodas kapos – 8. jūnijā plkst. 14.00
 • Kukuču kapos – 8. jūnijā plkst. 15.00
 • Vōrkaļu kapos  – 29. jūnijā plkst. 14.00
 • Subinaites kapos – 29. jūnijā plkst. 15.00
 • Vecie Pedeļu kapi – 6. jūlijā plkst. 15.00
 • Jaunie Pedeļu kapi – 6. jūlijā plkst. 16.00
 • Cyskodu kapos – 7. jūlijā plkst. 11.30

Kantinieku pagastā

 • Mīzānu kapos – 15. jūnijā plkst. 14.00
 • Kašu kapos – 15. jūnijā plkst. 15.00
 • Zirkolna kapos – 16. jūnijā plkst. 13.00
 • Bancuļu kapos – 22. jūnijā plkst. 14.00
 • Pauru kapos – 22. jūnijā plkst. 15.00
 • Kantinīku kapos – 6. jūlijā plkst. 14.00

Ozolmuiža civil parish

 • Ozolmuižas kapos – 14. jūlijā plkst. 10.00  (sv. mise plkst. 11.30)
 • Laļu kapos – 27. jūlijā plkst. 14.00 

KAUNAS ALLIANCE BOARD

Kaunatas, Zosnas, Andrupenes and Pušas in parish Mākoņkalna

 • Škrabu kapsētā  –  1. jūnijā plkst. 14.00                    
 • Giņeviču kapsētā  – 8. jūnijā plkst. 13.00                 
 • Vecstašuļu kapsētā  –  8. jūnijā plkst. 14.00                  
 • Zastenku kapsētā  –  15. jūnijā plkst. 12.00                  
 • Rukmaņu kapsētā 15. jūnijā plkst. 13.00                  
 • Piertnīku kapsētā – 15. jūnijā plkst. 14.00                  
 • Birzgaļu kapsētā – 22. jūnijā plkst. 14.00                  
 • Zelenpoles kapsētā – 22. jūnijā plkst. 14.00                  
 • Viraudas kapsētā –  22. jūnijā plkst. 16.00                  
 • Miera kapsēta –  6. jūlijā plkst. 14.00                   
 • Lipušku kapsētā –  27. jūlijā plkst. 14.30                   
 • Lucišku kapsētā –  27. jūlijā plkst. 15.00   

Kaunatas civil parish 

 • Bresingovas kapos – 1. jūnijā plkst. 13.00
 • Skadeņu kapos – 15. jūnijā plkst. 13.00
 • Kaunatas vecajos kapos – 29. jūnijā plkst. 13.00
 • Mozgu kapos – 29. jūnijā plkst. 14.00
 • Verasovkas kapos – 13. jūlijā plkst. 13.00
 • Vilkakroga kapos – 13. jūlijā plkst. 14.00
 • Barku kapos – 20. jūlijā plkst. 13.00
 • Rikapoles kapos – 3. augustā plkst. 13.00
 • Petrovsku kapos – 3. augustā plkst. 14.00             

Griškānu civil parish

 • Tuču kapos – 1. jūnijā plkst. 14.00
 • Staroščiku kapos – 15. jūnijā plkst. 14.00
 • Sprūževas kapos (Čapkova) – 22. jūnijā plkst. 14.00
 • Dreizu kapos – 6. jūlijā plkst. 14.00
 • Greiškānu kapos – 27. jūlijā plkst. 14.00

Chornajas civil parish

 • Puncuļu kapos – 23. jūnijā plkst. 14.30 (sv. mise Dukstigala baznīcā plkst. 13.00)
 • Dukstigala kapos – 7. jūlijā plkst. 14.30 (sv. mise Dukstigala baznīcā plkst. 13.00)
 • Anču kapsēta – 13. jūlijā plkst. 15.00
 • Mazo Barīsu kapos – 27. jūlijā plkst. 12.00  (sv. mise Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā 30. jūlijā plkst. 7.00)
 • Baltiņu kapos – 28. jūlijā plkst. 13.00  (sv. mise Dukstigala baznīcā plkst. 14.30)
 • Spruktu kapsēta – 8. jūnijā plkst. 15.00
 • Mitru kapos – 10. augustā plkst.13.00 (sv. mise Dukstigala baznīcā plkst. 11.00)

Stoļerovas civil parish

 • Višu kapsēta – 15. jūnijā plkst. 12.00
 • Rosicas kapsēta – 22. jūnijā plkst. 15.00
 • Bataru kapsēta – 6. jūlijā plkst. 15.00
 • Stoļerovas kapsēta – 20. jūlijā plkst.15.00
 • Vecumnieku kapsēta – 27. jūlijā plkst. 15.00
 • Rikopoles kapsēta – 3. augustā plkst. 13.00

ADMINISTRATION OF THE MALTESE ALLIANCE

Silmalas civil parish

 • Pīkstuļu kapos – 1. jūnijā plkst. 14.00
 • Beloglazovkas kapos – 1. jūnijā plkst. 15.00
 • Pustinku kapos – 8. jūnijā 13.00 (sv. mise Pustinkas kapličā 16. jūnijā plkst. 14.00)
 • Ružinas kapos – 15. jūnijā plkst. 12.00 (sv. mise Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā 17. jūnijā plkst. 7.00)
 • Trūpu Čaču kapos – 15. jūnijā plkst. 13.00 (sv. mise Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā 18. jūnijā plkst. 7.00)
 • Sopru kapos – 15. jūnijā plkst. 14.00  (sv. mise Ostrones baznīcā 28. jūlijā plkst. 14.00)
 • Zamožu kapsētā – 15. jūnijā plkst. 15.00 (sv. mise Ostrones baznīcā 28. jūlijā plkst. 14.00)
 • Daugaviešu kapos – 22. jūnijā plkst. 12.00 (sv. mise Prezmas baznīcā 30. jūnijā plkst. 13.00)
 • Silmalas kapos – 22. jūnijā plkst. 13.00 (sv. mise Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā 24. jūnijā plkst. 7.00)
 • Prezmas kapos – 21. jūlijā plkst. 14.30 (sv. mise Prezmas baznīcā: Karmela kalna Dievmātes atlaidas 21. jūlijā plkst. 13.00)

Feimaņu civil parish

 • Antanišku kapos – 6. jūlijā plkst. 15.00
 • Silajāņu kapos – 3. augustā plkst. 15.00
 • Feimaņu kapos – 17. augustā plkst. 15.00 (plkst. 14.00 Feimaņu Baznīcā sv. mise nodomā par mirušajiem, kas apglabāti Feimaņu kapos)

Pušas civil parish

 • Žierkļu kapos – 25. maijā, plkst. 12.00
 • Butkānu kapos – 8. jūnijā plkst. 12.00
 • Zundu kapos – 8. jūnijā plkst. 13.00
 • Zastenku kapos – 15. jūnijā plkst. 12.00
 • Rukmaņu kapos  – 15. jūnijā plkst. 13.00
 • Piertnīku kapos  – 15. jūnijā plkst. 14.00
 • Patmalnieku kapos – 8. jūnijā plkst. 14.00
 • Siugaļu kapos – 3. augustā plkst. 13.00 (sv. mise Pušas Baznīcā plkst. 12.00 par mirušajiem, kas apglabāti Siugaļu kapos)
 • Pušas kapos – 24. augustā plkst. 15.00 (sv. mise Pušas Baznīcā plkst. 14.00)

 Lūznavas un Maltas pagastā (Rozentovas draudze)

 • Gudeļu kapos – 6. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Lūznavas muižas kapelā plkst. 12.00)
 • Pinku kapos – 13. jūlijā plkst. 13.00
 • Ostrovsku kapos – 13. jūlijā  plkst. 15.00
 • Rozentovas kapos – 27. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Rozentovas Baznīcā plkst. 12.00)
 • Veczosnas kapos – 22. jūnijā plkst. 13:00

Ozolaine civil parish

 • Dzeņu kapos – 16. jūnijā plkst. 14.30 (sv. mise par kapsētā apbedītajiem Prezmas Svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca 18. jūnijā plkst. 13.00 (Prezmas Svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu draudzes vikārs  Dainis Kašs tālr. 26439743)
 • Runču kapos – 13. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise par kapsētā apbedītajiem Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā 9. jūlijā plkst. 10.00. (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes prāvests  Imants Petrovskis tālr. 29357792)
 • Ūsveišu kapos – 13. jūlijā plkst. 15.00 (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes prāvests  Imants Petrovskis tālr. 29357792)
 • Skuju kapos – 20. jūlijā plkst. 14.00 (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes prāvests Imants Petrovskis tālr. 29357792)
 • Barkānu kapos – 20. jūlijā plkst.15.00 (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes prāvests Imants Petrovskis tālr. 29357792)
 • Pleikšņu kapos – 14. jūlijā plkst. 15.00. (sv. mise par kapsētā apbedītajiem Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē 18. jūlijā plkst. 7.00 (Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles prāvests Ainārs Londe tālr. 28394225))

BOARD OF THE VILNIUS ALLIANCE

Viļānu pilsētā

 • Viļānu kapsētā – 3. augustā plkst. 15.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 4. augustā plkst. 9.00)
 • Tevenānu kapsētā – 27. jūlijā plkst. 15.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 28. jūlijā plkst. 9.00)

Vilanu civil parish

 • Lagonu kapsētā – 18. maijā plkst. 13.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 19. maijā plkst. 9.00)
 • Solaskungu kapsētā – 18. maijā plkst. 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 19. maijā plkst. 12.00)
 • Kūkoju kapsētā – 25. maijā plkst. 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 26. maijā plkst. 12.00)
 • Masaļsku kapsētā – 1. jūnijā plkst 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 2. jūnijā plkst. 9.00)
 • Broku kapsētā – 8. jūnijā plkst. 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 9. jūnijā plkst. 9.00)
 • Privšu kapsētā – 14. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Rikavas baznīcā 14. jūlijā plkst. 11.30)
 • Trūpu kapsētā – 20. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 21. jūlijā plkst. 9.00)
 • Rampānu kapsētā – 20. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 21. jūlijā plkst. 12.00)

Sokolku civil parish

 • Bokānu kapsētā – 1. jūnijā plkst. 13.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 2. jūnijā plkst. 12.00)
 • Akremu kapsētā – 15. jūnijā plkst. 13.00 (sv. mise Ostrones baznīcā 23. jūnijā plkst. 14.00)
 • Vecmurānu kapsētā – 6. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 7. jūlijā plkst. 9.00)
 • Zvīdreņu kapsētā – 13. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Viļānu baznīcā 14. jūlijā plkst. 12.00)

Dekshores civil parish

 • Dekšāres kapos 1. jūnijā plkst.14.00
 • Ikaunieku kapos 8. jūnijā plkst.14.00

NAUTRĒNU APVIENĪBAS PĀRVALDE

Nautrēnu-friendly

 • Obrumānu kapos – 1. jūnijā plkst. 12.00
 • Sila kapos – 1. jūnijā plkst. 14.00
 • Sārņu kapos – 8. jūnijā plkst. 12.00
 • Vilkadūbīšu kapos – 8. jūnijā plkst. 14.00
 • Rasnupļu kapos – 15. jūnijā plkst. 12.00
 • Laizānu kapos – 15. jūnijā plkst. 13.30
 • Desetnieku kapos – 22. jūnijā plkst. 12.00
 • Sološnieku kapos – 22. jūnijā plkst. 13.30
 • Vārkaļu kapos – 22. jūnijā plkst. 14.00
 • Stogoršņu kapos – 6. jūlijā plkst. 12.00 (sv. mise Ilzeskalna kapelā plkst. 11.00)       
 • Jaunzemļu kapos – 13. jūlijā plkst. 12.00
 • Žogotu kapos – 20. jūlijā plkst. 12.00
 • Gailumu kapos – 20. jūlijā plkst. 13.00
 • Plēšu kapos – 27. jūlijā plkst. 12.00

Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes kapsētās

 • Lejas Tuču kapos – 1. jūnijā (sv. mise 3. jūnijā plkst. 7.00)
 • Kolna Tuču kapos – 1. jūnijā plkst. 15.00 (sv. mise 4. jūnijā plkst. 7.00)
 • Staudžu kapos – 8. jūnijā plkst. 14.00 (sv.mise 5. jūnijā plkst. 7.00)
 • Vabaļu kapos – 20. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise 6. jūnijā plkst. 7.00)
 • Obricku kapos – 8. jūnijā plkst. 14.00 (sv. mise 10. jūnijā plkst. 7.00)
 • Taudejāņu kapos – 8. jūnijā plkst. 15.00 (sv. mise 11. jūnijā plkst. 7.00)
 • Jiuseru kapos – 8. jūnijā plkst. 14.00 (sv. mise 12. jūnijā plkst. 7.00)
 • Mežareju kapos – 15. jūnijā plkst. 14.00 (sv. mise 17. jūnijā plkst. 7.00)
 • Staroščiku kapos – 15. jūnijā plkst. 14.00 (sv. mise 18. jūnijā plkst. 7.00)
 • Makašānu Zeltiņu kapos – 22. jūnijā plkst. 14.00 (sv. mise 25. jūnijā plkst. 7.00)
 • Sprūževas kapos – 22. jūnijā plkst. 14.00 (sv. mise 26. jūnijā plkst. 7.00)
 • Lobvōržu Zeltiņu kapos – 22. jūnijā plkst. 14.00 (sv. mise 27. jūnijā plkst. 7.00)
 • Dreizu kapos – 6. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise 8. jūlijā plkst. 7.00)
 • Šķeņevas kapos – 6. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise 9. jūlijā plkst. 7.00)
 • Veremu kapos – 13. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise 15. jūlijā plkst. 7.00)
 • Sokōrņu kapos – 13. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise 16. jūlijā plkst. 7.00)
 • Putreišu kapos – 13. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise 17. jūlijā plkst. 7.00)
 • Plykpūrmaļu kapos – 20. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise 22. jūlijā plkst. 7.00)
 • Borisovas kapos – 20. jūlijā plkst. 15.00 (sv. mise 23. jūlijā plkst. 7.00)
 • Greiškānu kapos – 27. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise 29. jūlijā plkst. 7.00)
 • Sutrovas kapos – 27. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise 30. jūlijā plkst. 7.00)
 • Lejas Ančupānu kapos – 3. augusts plkst. 14.00 (sv. mise 5. augustā plkst. 7.00)
 • Skredeļu kapos – 3. augusts plkst. 14.00 (sv. mise 5. augustā plkst. 7.00)

In the Sarkana Friends

 • Ancižu kapos – 19. maijā plkst.14.00 (sv. mise Sarkaņu baznīcā plkst. 12.00)
 • Kleperu kapos – 19. maijā plkst. 15.00 (sv. mise Sarkaņu baznīcā plkst. 12.00)
 • Bižu kapos – 6. jūlijā plkst. 13.00 (sv. mise Sarkaņu baznīcā plkst. 12.00)
 • Ceplīšu kapos –13. jūlijā plkst. 12.00
 • Lešku kapos –13. jūlijā plkst. 14.00
 • Vasarānu kapos – 27. jūlijā plkst. 12.00 (sv. mise Sarkaņu baznīcā plkst.11.00)
 • 21. jūlijā – Karmela kalna Dievmātes svētki, draudzes svētki
 • Sarkaņu kapos – 21. jūlijā plkst. 14.00 (sv. mise Sarkaņu baznīcā plkst. 12.00)

Stiglovas draudzē

 • Mežarnieku kapos – 25. maijā plkst. 14.00
 • Dziervju kapos – 25. maijā plkst. 15.00
 • Pudinovas kapos – 22. jūnijā plkst. 14.00
 • Šalaju kapos – 22. jūnijā plkst. 15.00
 • 4. augustā – V. J. Marijas Eņģeļu Karalienes, draudzes svētki sv. mise Stiglovas baznīcā plkst. 12.00
 • Vecpirogovas kapos – 4. augustā plkst. 14.00

Bērzgales draudzē

 • Viecinānu kapos – 15. jūnijā plkst. 15.00
 • Lītavnīku kapos – 20. jūlijā plkst. 15.00
 • Grebēžu kapos – 20. jūlijā plkst. 16.00
 • Kapusvētki Bērzgales kapos – 10. augustā plkst. 13.00 (sv. mise Bērzgales baznīcā plkst. 12.00)

Audriņu civil parish

 • Staudžu kapsētā - 8. jūnijā plkst. 14.00
 • Mežareju kapsētā – 15. jūnijā plkst. 14.00
 • Audriņu kapsētā - 20. jūnijā plkst. 12.00
 • Fiļkinas kapsētā - 22. jūnijā plkst. 7.00
 • Puderovas kapsētā –  21. jūnijā plkst. 8.00 –16.00,  22. jūnijā plkst. 7.00 –15.00, 23. jūnijā plkst. 7.00–14.00
 •  Hvorobinas kapsētā - 23. jūnijā plkst. 7.00 –13.00
 • Strankaļu kapsētā – 6. jūlijā plkst. 14.00
 • Kuciņu kapsētā – 6. jūlijā plkst. 15.00
 • Dreizu kapsētā – 6. jūlijā plkst.14.00
 • Vabaļu kapsētā – 20. jūlijā plkst. 14.00
 • Jiuseru kapsētā – 27. jūlijā plkst.14.00
 • Skredeļu kapsētā – 3. augustā plkst. 14.00

When you receive new information, you will be added.

Click to Listen highlighted Text!