Noslēdzies Rēzeknes novada Radošo darbu projektu konkurss 2023

05.10.2023

Culture

Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātais radošo darbu projektu konkurss, kurā šogad tika iesniegti astoņi projekti. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un piešķīra  finansējumu četriem radošo darbu projektiem, kuru iecere visvairāk  atbilda konkursa virsmērķim — atbalstīt kultūru un mākslu, kas ir pieejama, daudzveidīga un inovatīva, un veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas vērtību nozīmību, jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu, saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām, kā arī veicināt iedzīvotāju radošumu un līdzdalību Latvijas un Rēzeknes novada kultūrtelpas veidošanā. Kopējā radošo darbu konkursa budžeta summa bija noteikta  5000 EUR, tāpēc visi iesniegtie projekti atbalstu nesaņēma. 

Supported projects:

Biedrības "Kopābūšana" pasākums  “Jānim Klīdzējam-110” Franča Trasuna muzejā “Kolnasāta” Sakstagalā.

Tuvojoties rakstnieka Jāņa Klīdzēja jubilejai, biedrība "Kopābūšana" sadarbībā ar Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu un Rēzeknes novada pašvaldības finansiālu atbalstu realizēja projektu "Mākslas plenērs "Rakstniekam Jānim Klīdzējam 110"". Plenēra dalībnieki savus mākslas darbus radīja F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" ābeļdārzā. Plenēra dalībnieku darbu izstāde skatāma muzeja telpās no 27. septembra līdz 16.novembrim.

Marta Dreļa projekts “Spēlē, spēlmani, es iešu dancot…” 

Projekta ietvaros veikti trīs tautas melodiju: “Lyznovys kadriļs”, “Slāvu sābru kadriļa”, “Ciganovskis” aranžējumi Lūznavas muižas kadriļu grupas “Lūznovys kadriļs” jaunās sezonas repertuāra paplašināšanai. Projekta mērķis ir radīt dejotājiem pieejamu kadriļu melodiju aranžējumus, izmantojot tradicionālo tautas mūzikas instrumentu krāsainību un raksturīgo skanējumu, tādējādi popularizējot nacionālās kultūras vērtības mūsdienīgā deju priekšnesumā un risinājumā.

Galda spēle “Latgalīšu Re-Mi-Do”

Projekta ietvaros tiks izgatavota galda spēle “Latgalīšu Re-Mi-Do”  (redzi, mini, dori) 100 eksemplāros, kura nonāks Rēzeknes novada visās izglītības iestādēs un bibliotēkās. Tā būs pieejama visiem interesentiem, gan papildinot bērnu un pieaugušo leksikonu, gan popularizējot latgaliešu rakstu valodu, veicinot lasītprasmi, kas palīdzēs stiprināt iedzīvotāju piederības izjūtu reģiona kultūras telpai. Projektu realizē Maltas apvienības pārvalde.

Dricānu apvienības pārvaldes izstāde “Viņi kalpoja Dricāniem”

Izstāde “Viņi kalpoja Dricāniem” tiek plānota draudzes mājā par godu Dricānu 455. gadadienai. Ekspozīcija iepazīstinās ar Dricānu draudzē kalpojušajiem priesteriem 200 gadu nogrieznī – viņu lomu vietējā cilvēka mūža svarīgākajos notikumos, draudzes dzīves organizēšanā un dievnama uzturēšanā, priesteru centienus sabiedriskajā dzīvē, tajā skaitā latgaliskās kultūras veicināšanu vietējā un Latgales novada mērogā. Izstādes ekspozīcijā būs redzami ornāti (Romas katoļu garīdznieku virstērps), kuros Svēto Misi celebrējuši dažādos laikos Dricānos strādājušie priesteri.

Sagatavoja: Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece Monta Sleže-Zaļkalne

Click to Listen highlighted Text!