Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 52 of the municipality of Rēzekne of 17 February 2011 on the benefits of the municipal aid for the municipality of Rezekne”

Publicēts 28.01.2013

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Stramkaleiuz e-pastusilvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2013.gada 5.februārim plkst.14.00.
Click to Listen highlighted Text!