Rezekne municipality participates in the big tale

17.04.2023

Parish news

22. aprīlī ar moto “Zaļa Latvija = Zaļa pasaule” jau 16. gadu pēc kārtas notiks Lielā Talka. Savu dalību ir apstiprinājusi arī Rēzeknes novada pašvaldība. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, pieteikt un reģistrēt savas talkas varēs sadaļā Lielās talkas karte`23, kas pieejama tīmekļvietnē www.talkas.lv. Savukārt tiem, kuri vēlēsies talkot SOLO talkās, būs iespēja saņemt arī individuālos talkošanas maisus, par to plašāka informācija Lielās Talkas mājaslapā un sociālajos tīklos. Individuālās talkošanas vietas var atzīmēt Solo talkas kartē`23 https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/. Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Lielās Talkas aktivitātēs un pieteikt talkošanas vietas.

Lielās Talkas aktivitātes notiks visās Rēzeknes novada pašvaldības apvienībās – Dricānu, Kaunatas, Nautrēnu, Maltas un Viļānu apvienībā. Talkošanas vietas varēs redzēt Lielās talkas kartē, kā arī talkošanas vietas var apzināt pagastos. Ierasti Lielās Talkas iniciatīvā iesaistīsies Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kuri kopā ar Maltas apvienības pārvaldes darbiniekiem sakops apvienības teritoriju.

Atgādinām, ka par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu ir atbildīga Rēzeknes novada pašvaldība. Savus piepildītos maisus iedzīvotāji tiek aicināti atstāt TIKAI reģistrētajā talkas vietā un par to atrašanās vietu informēt talkas atbildīgo personu. Atgādinām, ja talkojot redzat izlietotas injekcijas šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai nenosakāmiem šķīdumiem, akumulatorus, kā arī citus bīstamus atkritumus – neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu atrašanās vietu aicinām informēt Talkas Atbildīgo! Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Rēzeknes novada pašvaldības talkas koordinatoru Andri Stafecki, tālr. 20228843, e-pasts andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka Lielās Talkas organizatori ir izsludinājuši sociālo tīklu konkursu “Zaļais, kur esi!?”, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents. Gan zaļā dzīvesveida un zaļo ideju piekritējs, gan tie, kuri līdz šim ir tikai vērojuši videi draudzīgus vai nedraudzīgus procesus.

Konkurss  noslēgsies 31. maijā, interesantākā un vislielāko atzinību guvušā darba autors saņems naudas balvu.  Lai piedalītos konkursā, dalībniekam savā sociālajā kontā jāizvieto līdz vienai minūtei garš video ar norādi: “Konkursam Zaļais, kur esi!”. Tajā radoši un iedvesmojoši jāatspoguļo videi draudzīga un atbildīga cilvēka principi vai aktivitātes, domas, aicinājumi, paraugdemonstrējumi, rīcība vai kas cits, kas varētu iedvesmot klipa skatītājus būt vai kļūt videi draudzīgiem. Pašā videoklipā un tā pavadošajā tekstā, izvietojot klipu jūsu sociālajā kontā, obligāti jāpievieno 2 tēmturi: #zalaiskuresi un #lielatalka.Konkursa dalībniekam ir jābūt aktīvam savam sociālo tīklu kontam, kā arī, lai piedalītos konkursā,  jāpieseko tam Lielās Talkas sociālajam kontam ( Facebook, Instagram vai TikTok platformās), kurā pretendents izvieto savu konkursa video. Konkursa organizētāji norāda, ka viena persona var konkursam pieteikt vairākus video klipus, tos atsevišķi ievietojot savos sociālo tīklu kontos ar atbilstošajiem tēmturiem.

Konkursa uzvarētāja paziņošana un apbalvošana notiks rudenī, Pasaules talkas (WorldCleanUpDay) dienā – 16. septembrī.

Lielās Talkas ietvaros apkaros arī latvāņus

Kustība “Lielā Talka” sadarbībā ar desmit pašvaldībām šogad Lielās Talkas dienā, 22. aprīlī, organizēs atsevišķas latvāņu apkarošanas talkas. Rēzeknes novadā tiek organizētas divas latvāņu ierobežošanas talkas, kur tiks mehāniski ierobežoti latvāņi. Tādas notiks – Bērzgales pagastā, Juzupolē, kadastra nr, 78440010188 un Ozolaines pagastā Liepu pamatskolas teritorijā. Talkošanas vietas var apskatīt Lielās talkas mājaslapā https://talkas.lv/apstiprinatas-talkas/ . Precīzs laiks talkām tiks publiskots vēlāk Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos. Kā arī datums var tikt mainīts atkarībā no latvāņu dīgšanas ātruma.

Latvāņi tiks iznīcināti mehāniski – izdurti, izrakti ar lāpstu. Aicinām iedzīvotājus ņemt līdzi savas lāpstas. Uz latvāņu apkarošanas talku tiek aicināti visi interesenti, kā arī tie, kas jau veiksmīgi ir tikuši galā ar latvāņiem savā zemē – izstāstīt savu pieredzes stāstu un ierobežošanas metodes, ko pielietoja. Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinās inspektora klātbūtni, kurš izstāstīs un parādīs, kā pareizi jārok latvāņi.

“Ņemot vērā, cik plaši ir izplatījušies latvāņi dažādos Latvijas reģionos, ir svarīga to mērķtiecīga apkarošana un maksimāla tālākas izplatības ierobežošana. Nenoliedzami, šī ir valstiska problēma, taču skar plašu zemju īpašnieku loku. Redzam, ka ar normatīvo regulējumu vien latvāņus apkarot nevarēs, tādēļ ir nepieciešama jau konkrēta rīcība, lai mazinātu šo invazīvo augu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību,” norāda Didzis Šmits, Zemkopības ministrs.

Sosnovska latvānis (Heracleum sosnovskyi Manden) ir Latvijas dabai neraksturīga suga, kas apdraud vietējos augus un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

Latvijā latvānis ir plaši izplatījies pamestās zemēs, lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, traucētos, antropogēni ietekmētos biotopos, kā arī urbanizētos apgabalos, atklātās platībās, krūmos, mežos, gar elektrolīnijām, gāzes vadiem, ceļmalās, gar dzelzceļu, grāvmalās un ap upēm, un cita veida ūdenstilpēm, ar kuru palīdzību latvānis efektīvi spēj izplatīt sēklas plašā teritorijā. Strauju izplatību veicina latvāņa lielais sēklu daudzums, cilvēka tieša un netieša, tīša un netīša darbība, satiksme, augsnes pārvietošana, dzīvnieku un putnu migrācija.

Latvāņi ir ne tikai invazīva augu suga, bet arī bīstami cilvēkam, tā šūnsulai saskaroties ar ādu, ultravioleto staru ietekmē rodas apdegumi. Pavasarī, kad latvānis nav izaudzis, ievērojot stingras darba drošības prasības to var ērti un efektīvi  mehāniski iznīcināt, izdurot ar lāpstu.

Visi, kuri nolemj piedalīties latvāņu talkā, pirms doties uz noteikto vietu, tiek aicināti rūpīgi iepazīties ar darba drošības instrukciju, pareizi saģērbties, tas ir, ūdensnecaurlaidīgā tērpā (garās biksēs un jakā), gumijas zābakus, darba procesā jāvelk ūdensnecaurlaidīgi cimdi. Līdzi  jāņem ūdens un viegla, asa lāpsta.

Papildu informāciju par latvāņu ierobežošanu un drošības instrukciju var atrast Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē https://www.vaad.gov.lv/lv/liela-talka-2023-latvanu-ierobezosanas-pasakumi .

Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Rēzeknes novada pašvaldības vecāko vides aizsardzības speciālisti Rutu Sidorovu, tālr. 27343634.

Big talc is the largest non-governmental movement of Latvia, based on voluntary participation in environmental cleansing, recovery and improvement, creating cohesion, positivism and a well-made sense of work. For the second decade of its existence in 2019, the big talk started with new storms in environmental thinking, calling on people to think more about and act to eradicate the causes of environmental pollution, not only the consequences, as well as the recovery of our understanding of human and natural interactions.

Sagatavoja: Ruta Sidorova, vecākā vides aizsardzības speciāliste un Jūlija Jurāne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to Listen highlighted Text!