Silmalas kultūras nama ritma deju grupai “I-Deja” būs jauni tērpi un aksesuāri

18.01.2024

Projects

Rēzeknes novada pašvaldības ,,Maltas apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros ir uzsākusi realizēt LEADER projektu "Tērpu un aksesuāru iegāde Silmalas kultūras nama ritma deju grupai" Nr.23-01-AL15-A019.2202-000015.         

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāts deju tērpu un aksesuāru komplekts kolektīva 10 dalībniekiem: kleitas, ādas puszābaciņi ar šņorēm un plīvurvēdekļi. Projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt kultūras produktu piedāvājumu Rēzeknes novadā, atbalstot sabiedriskās iniciatīvas - pilnveidojot Silmalas kultūras nama deju kolektīva "I-Deja" repertuāru.

Jāpiebilst, ka šis projekts ir loģisks turpinājums 2019. gadā īstenotajam LEADER projektam "Tērpu iegāde deju ansamblim I-deja", lai paplašinātu un dažādotu ansambļa repertuāru.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4283,40 EUR, no kurām 90 % jeb 3855,06 EUR  ir publiskais finansējums, un atlikusī summa 428,34 EUR ir Maltas apvienības pārvaldes līdzfinansējums.

Sagatavoja projekta vadītāja Inga Čekša-Ratniece

Click to Listen highlighted Text!