Viļānos notiks masku festivāls

22.01.2024

Culture

XXV Starptautiskais Masku tradīciju festivāls 2024. gadā notiks Viļānos no 9. līdz 11. februārim. Kā jau allaž, festivāla ietvaros būs plaša, daudzveidīga un interesanta programma. Piektdien Viļānu kultūras namā notiks masku gatavošanas meistardarbnīca un viesu grupu izrādīšanās. Savukārt sestdien maskotie tēli viesosies pagastu lauku sētās, atklās festivālu un izrādīsies Viļānu Kultūras laukumā un svinēs svētku vakaru Viļānu kultūras namā. Svētdien notiks masku gājieni Viļānu ielās, kā arī Aizgavēņa ieskandināšana, Meteņa dzīšana un festivāla noslēgums Kultūras laukumā. Maskošanās pētnieki, speciālisti un interesenti apmainīsies ar saviem pētījumiem, iespaidiem un informāciju konferencē Viļānu kultūras nama mazajā zālē sestdien un svētdien.

Festivālā piedalīsies ap 20 dažādas masku grupas no Latvijas, kā arī kopas no Portugāles, Lietuvas un Igaunijas. Festivāla ietvaros tiks realizēta daudzveidīga programma – masku tēlu ekspozīcijas, masku grupu gājieni lauku sētās un pilsētvidē, saiets iekštelpā (kultūras namā), individuālo masku skate, Meteņa svētki pilsētā, konference, masku gatavošanas darbnīca, masku konkursi gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem.

Lielāko tiesu maskošanos apgūst un popularizē folkloras kopas, taču mūsdienās šīs tradīcijas saglabā un kopj arī atsevišķas ģimenes, draugu vai interešu kopienas. It sevišķi izrādīt savas maskas tiek aicināti paši Rēzeknes novada un Viļānu iedzīvotāji. Tādējādi vērosim, kādas masku grupas un ar tām saistītās tradīcijas turpina patstāvīgi dzīvot sabiedrībā mūsdienās. Savukārt festivāla rīkotāji vēros masku tēlus un labākos no tiem apbalvotas.

Festival program

Piektdien 9. februārī

18.00 – 20.00 masku gatavošanas meistardarbnīca Viļānu kultūras namā;

20.00 – 22.00 viesu masku grupas izrādes un sadancošana Viļānu kultūras namā.

Sestdien 10. februārī

12.00 – 14.00 masku gājieni Rikavas, Dekšāres, Radopoles, Sokolku un  Galēnu pagastu lauku sētās;

15.00 – 17.00 masku tradīciju konference Viļānu kultūras namā;

18.00 – 19.30 masku tēlu izrādes Viļānu Kultūras laukumā;

20.00 masku grupu saiets, sadancošana Viļānu kultūras namā;

22.00 individuālo masku skate Viļānu kultūras namā.

Svētdien 11. februārī

  9.30 – 11.00 masku tradīciju konference Viļānu kultūras namā

11.00 – 12.00 masku gājieni Viļānos

12.00 – 13.00 viesu masku grupu izrādes Viļānu Kultūras laukumā

13.00 – 15.00 Aizgavēņa ieskandināšana, Meteņa dzīšana un festivāla noslēgums Viļānu Kultūras laukumā.

29.01. – 25.02. masku tēlu ekspozīcijas Viļānu ielu skatlogos.

Festivālu organizē Latvijas Folkloras biedrība kopā ar Rēzeknes novada pašvaldību un Viļānu kultūras namu. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Latvijas Folkloras biedrība -   www.folklorasbiedriba.lv

Andris Kapusts, tālr. 26063277, e-pasts andr27@ml.lv

Jelena Jekimova, tālr. 28363035, e-pasts jelena.jekimova@inbox.lv

Margarita Cakula, tālr. 28662346, e-pasts vilanu_kn@inbox.lv

Par maskošanos īsumā

Maskas, maskošanās tradīcijas, ar maskām saistītie rituāli un ieražas ir vienas no visnoslēpumainākajām un interesantākajām parādībām pasaules tautu reliģijās un kultūrās. Maskās materializējas mirušo senču gars. Tās ir “logs uz citu pasauli”, kas ļauj nākt saskarē ar saviem senčiem, bet ar viņu palīdzību jau ar “augstākiem spēkiem”. Maskošanās mērķis ir viens – palīdzēt cilvēkam. Pasaules tautu kultūrās tās tiek izmantotas visos svarīgākajos cilvēka dzīves brīžos – bērna dzimšanā, pilngadības sasniegšanā, kāzās, bērēs. Ar maskām aizsargā savu māju no slimībām, ļauniem gariem, nelaimēm. Ar maskām dziedē. Ar maskām nodrošina auglību un ražu nākamajam gadam, veiksmi medībās. Ar masku šamanis gatavo bungas. Visbeidzot maskas izmanto “lielās mātes” atjaunošanas rituālā. 

Arī latviešu tradicionālajā kultūrā maskām un maskošanās tradīcijām ir liela un nozīmīga vieta. Cik savdabīgi un atšķirīgi ir saglabājušies mūsu tautas tērpi dažādos novados, tikpat dažādi ir arī maskošanās paņēmieni, veidi un arī pašu maskoto ļaužu nosaukumi – Zīmassvātku čigoni, ķekatas, vastlāvji, kuozu cigani, budēļi utt. Teicēju liecībās fiksēti vairāk kā 70 dažadi masku grupu nosaukumi.

Lai nodrošinātu stabilu un sistemātisku masku tradīciju attīstības procesu, veicinātu lokālo masku tradīciju izpēti un pārmantošanu, ik gadus tiek rīkoti masku tradīciju festivāli, kuri jau ieguvuši starptautisku skanējumu un ārvalstu grupu un speciālistu interesi. Īpaši tiek akcentēta festivāla izglītojošā nozīme. Ir izveidoti metodiskie materiāli, festivālu starplaikos notiek mācību semināri. Kopu aktivitāti un kvalitatīvo izaugsmi veicina konkurss, kurš tiek rīkots festivāla laikā. Konkursa mērķis ir atzīmēt un uzsvērt veiksmīgākos aspektus kopu darbībā, kā arī mudināt tās pievērst īpašu uzmanību lokālo maskošanos tradīciju padziļinātai izpētei, apguvei un popularizēšanai.

Vēl par maskošanos Latvijā un pasaulē

Maskošanās tradīcijas ir viens no nemateriālās kultūras mantojuma savdabīgākajiem un interesantākajiem izpausmes veidiem, kam arī laikmetīgajā kultūrvidē ir pievēršama īpaša uzmanība. Maskošanās tradīcijas ir ļoti senas un nāk no tāliem laikiem. Un joprojām, arī 21. gadsimta cilvēku sabiedrībā tās ir nozīmīgas un interesantas. Visām tautām viņu senajās kultūras tradīcijās dzīvo daudzveidīgi, noslēpumaini, neikdienišķi masku tēli. 

Maskas mūs sasaista ar citu pasauli, ļauj sazināties ar senču un dabas gariem. Maskošanās mērķis ir palīdzēt pārvarēt krīzes brīžus, atjaunoties, iegūt spēku. Maskotie tēli mājai un tajā mītošai saimei nes svētību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu, izdošanos darbos. Gan maskoto uzņemšana, gan paša tērpšanās kādā tradicionālā masku tēlā dod to, kas svarīgs ikvienam visos laikos un laikmetos.

Arī latviešu kultūrtelpā maskām un maskošanās tradīcijām ir ļoti nozīmīga vieta. Mūsu nacionālā bagātība ir gan daudzveidīgie dažādo novadu tautas tērpi un dziesmas, gan arī  dažādie masku gājieni, maskoto izdarības un arī pašu maskoto ļaužu nosaukumi. Latvijā to ir vairāk nekā 70 – čigōni, vastlāvji, kōzu čigani, ķuļi, budēļi, ķekatas, kurcumi, miežvilki, galenkas, dādi, tatari, kaitys, spokstiņi u.c.  Daudz kas no maskošanās tradīcijas pēdējos gados jau apgūts un atgūts, rekonstruējot dažādas maskoto grupu darbības no teicēju pierakstiem. Bet daudz ir arī vēl nezināmā, meklējamā un pētāmā. Arī Masku tradīciju festivālam ir nozīmīga vieta šīs tradīcijas uzturēšanā, kopšanā un ieinteresētības vairošanā.

Click to Listen highlighted Text!