In the municipality of Rezekne, the Consultative Council of the population continues to be strengthened

25.11.2022

Parish news

12 

Maximum sentence length exceeded. 12 Maximum sentence length exceeded.  – 12  

Maximum sentence length exceeded. 

12

  • Maximum sentence length exceeded. 
  • plānoja, kādās pieredzes apmaiņas aktivitātēs viņi vēlētos iesaistīties tuvākajā laikā; 
  • diskutēja par to, kādi ir galvenie izaicinājumi iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbībā viņu pagastā un Rēzeknes novadā kopumā; 
  • formulēja vēlamās pārmaiņas pagastā un iedzīvotāju iesaistes veidos.  

Jau nākošnedēļ projekta ietvaros British Council pārstāvniecības Latvijā un domnīcas Providus pārstāvji tiksies diskusijās ar Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem un novada domes deputātiem. Sarunā ar pagastu pārvalžu vadītājiem tiks pārrunāts, cik noderīgs ir esošais sadarbības modelis – kas strādā labi, kas rada būtiskus izaicinājumus un kādai būtu jābūt iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbībai, lai tā sniegtu pēc iespējas noderīgāku atbalstu pašvaldībai un pagastu pārvaldniekiem.

Savukārt diskusijā ar deputātiem plānots spriest par to, cik efektīvs līdz šim ir bijis šāds sabiedrības līdzdalības modelis, proti, kā iedzīvotāju konsultatīvās padomes palīdz pašvaldībai izprast vietējo teritoriju vajadzības, un kas padomju darbā un sadarbībā ar pašvaldību būtu pilnveidojams.

KONTEKSTĀ

Project  “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā” mērķis ir veicināt dialogu un informācijas apriti starp iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēm un pašvaldību, kā arī iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesā plašāku vietējo iedzīvotāju skaitu, īpašu uzmanību pievēršot mazaktīvo cilvēku iesaistei. Projekta ietvaros ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada martam Rēzeknes novadā notiks izglītojoši semināri, darbnīcas un pieredzes apmaiņas pasākumi iedzīvotāju konsultatīvo padomju un pašvaldības pārstāvjiem.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzekne snovada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to Listen highlighted Text!