Aktuālākā informācija par atkritumu šķirošanu 2024. gadā

29.01.2024

Local government

Pareizi apsaimniekojot un šķirojot atkritumus var ne tikai samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu, bet arī samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, atstāt labvēlīgu iespaidu uz vidi un saudzēt dabas resursus. Taču ik pa laikam ir svarīgi atsvaidzināt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu, jo katru gadu nāk klāt kāds jauns atkritumu veids, ko sākam šķirot. Tas ir izaicinājums mums visiem, jo jāmācas no kopējās atkritumu plūsmas atšķirot aizvien jaunus atkritumu veidus – bioloģiskos atkritumus, tekstilu utt.

SIA ,,ALAAS’’, juridiskām personām un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, piedāvā šķirot atkritumus 3 veidu konteineros – vieglā iepakojuma konteinerā, stikla iepakojumu konteinerā un bioloģisko atkritumu konteinerā (BIO). Vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma  konteineru uzstādīšana un iztukšošana ir bez maksas, pie nosacījuma, ka konteineros tiešām ir tikai pareizi sašķirotie atkritumi, bez sadzīves atkritumu piejaukuma. Savukārt BIO izvešana ir maksas pakalpojums – 18.89 EUR/m³ (ar PVN). Nepareizi sašķirotie BIO atkritumi tiek izvesti atbilstoši sadzīves atkritumu tarifam.

Kopš 2023. gada pastāv iespēja atšķirot tekstilu – atkārtoti lietojamu apģērbu, apavus, somas, jostas un mājas tekstilu. Tekstila konteineri atrodas Rēznas ielā 13B, Rēzekne (SIA ,,Rēzeknes namsaimnieks’’ bāze), atkritumu šķirošanas laukumā, kas atrodas sadzīves atkritumu poligonā ,,Križevņiki’’, Liepu ielā 2C, Viļānos (SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” bāze) and Skolas ielā 13 Maltā (atkritumu šķirošanas punkts).Sašķiroto materiālu konteineros jāievieto cieši aizsietā plastmasas maisā. Sašķiroto materiālu nedrīkst novietot pie konteineriem, jo tas var kļūt mitrs, netīrs, tālākai lietošanai nederīgs.

Jānorāda, ka  ne visi atkritumi ir liekami sadzīves atkritumu konteinerā, bet arī tie ir jāapsaimnieko pareizi – jānodod atkritumu šķirošanas laukumā. Uz doto brīdi visiem SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona iedzīvotājiem ir pieejams viens laukums, kas atrodas sadzīves atkritumu poligonā ,,Križevņiki’’.

Vēršam uzmanību, ka no 1. februāra mainās dažu atkritumu pieņemšanas nosacījumi laukumā (skat. zemāk). Laukumā esošajiem konteineriem ir uzraksti, kas norāda, kādus šķirotos atkritumus tajos drīkst ievietot. Tāpat laukumā ir SIA „ALAAS” darbinieki, kas norāda un informē apmeklētājus par to, kuros konteineros konkrētie atkritumi ir jāliek. Ir atkritumi, kurus pieņem bez maksas, bet ir atkritumi, par kuru nodošanu ir jāmaksā ( BIO, liela izmēra atkritumi, videi kaitīgie atkritumi).

Aktuāla tēma šobrīd gan valsts, gan individuālā līmenī tiek diskutēts gan par  atkritumu šķirošanu, gan par to neradīšanu vai daudzuma samazināšanu.  Mainīsim savus paradumus, pieņemsim videi un mums pašiem draudzīgus un pareizus lēmumus!

Sagatavots pēc SIA “ALAAS” informācijas

Click to Listen highlighted Text!