ALTUM ievērojami samazina nodrošinājuma prasības uzņēmumu kreditēšanā

26.01.2024

Business

ALTUM ievērojami samazina nodrošinājuma prasības uzņēmumu kreditēšanā

Stimulējot mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu, Attīstības finanšu institūcija ALTUM turpmāk aizdevumiem kopsummā līdz 100 000 eiro būtiski samazina nodrošinājuma prasības, tādējādi šos aizdevumus padarot uzņēmējiem pieejamākus un lētākus.

Jau pirmajās nedēļās ALTUM saņēmusi vairāk nekā 55 uzņēmumu pieteikumus par kopējo summu 1,7 miljoni eiro, un pieteikumi saņemti no visiem Latvijas reģioniem, tai skaitā 13 pieteikumi par kopējo summu 364 tūkstoši eiro ir no Latgales reģiona, informē Latgales reģiona vadītāja Vita Puchka. Aizdevumu pieteikumi ir no visu nozaru uzņēmumiem – apstrādes rūpniecība, ēdināšanas un izmitināšanas nozare, lauksaimniecība. Lauksaimniecības nozarē dominē graudkopība.

“ALTUM pēdējos 3 gados aizdevumos uzņēmējiem izsniegusi 339 miljonus EUR, un skaitliski ļoti liela daļa ir tieši neliela apjoma aizdevumi, apjomā līdz 100 000 eiro, kas tiek izmantoti tehnikas un iekārtu iegādei, apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, biznesa uzsākšanai un citām vajadzībām. Vienlaikus  nesen veiktā biznesa uzsācēju pētījuma ietvaros secināts, ka uzņēmēji,  salīdzinot ar 2019.gadu, finansējumu biznesa uzsākšanai caur valsts un ES programmām izmanto 3 reizes biežāk. Tas ir nepārprotams signāls, ka valsts loma uzņēmumu līdzfinansēšanā pieaug, un mums ir jāizmanto mūsu rīcībā pieejamie instrumenti, lai palīdzētu risināt finansējuma trūkuma problēmu, kas jo īpaši aktuāli ir apstākļos, kad naudas resursi ir dārgi un finansējuma saņemšana ir grūtāka. Tāpēc esam mainījuši pieeju skatījumam uz nodrošinājumu – turpmāk aizdevumos līdz 100 000 eiro nodrošinājumu nevērtēsim, un atkarībā no aizdevuma apjoma tas vai nu nebūs nepieciešams vispār, vai par to kalpos komercķīla. Jaunie atvieglojumi īpaši aktuāli uzņēmējiem reģionos, kur nodrošinājuma vērtība ir zemāka, mazajiem lauksaimniekiem, kuriem raža bieži vien kalpo kā nodrošinājums piegādātājiem, kā arī biznesa uzsācējiem, kuriem bankas aizdevumi mēdz nebūt pieejami, ” skaidro ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

ALTUM atvieglojumi aizdevumiem kopsummā līdz 100 000 eiro ir spēkā no 2024. gada sākuma , un tie nosaka, ka:

  • Aizdevumiem līdz 25 000 eiro nebūs nepieciešams nodrošinājums.
  • Aizdevumiem no 25 000 – 50 000 eiro par nodrošinājumu kalpo komercķīla.
  • Aizvedumiem no 50 000 – 100 000 eiro par nodrošinājumu kalpo komercķīla un īpašnieka galvojums 10 % apmērā.

“Šis piedāvājums nodrošina to, ka uzņēmējiem nebūs jāsedz izdevumi par ķīlas vērtēšanu un jātērē savs laiks administratīvām darbībām. Mērķis ir pēc iespējas lētāki un pieejamāki aizdevumi, kā arī vienkāršota pieteikšanās,” norāda Reinis Bērziņš. “Minētais piedāvājums attieksies uz plašu uzņēmumu grupu – gan biznesa uzsācējiem, gan aktīviem saimnieciskās darbības veicējiem.”

ALTUM aizdevumu programmās “Starts” un “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” tiks nodrošinātas fiksētas procentu likmes, attiecīgi, 3 % apmērā līgumiem, kas noslēgti uz ilgāk kā 1 gadu, un 4 % līgumiem ar termiņu līdz 12 mēnešiem. Šo programmu ietvaros gan biznesa uzsācējiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem palielināts maksimālais aizdevuma apmērs, sasniedzot 250 000 eiro.

Finansējums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un biznesa uzsācējiem  atbalsta programmās tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Reaģējot uz procentu likmju kāpuma izraisīto kreditēšanas sabremzēšanos un veicinot uzņēmumu investīciju ieceru turpināšanos arī augstu kredītlikmju apstākļos, ALTUM jau 2023.gadā atbalsta programmās ieviesa vairākus atvieglojumus gan garantiju programmās, gan tiešajos aizdevumos.

Kreditēšanas veicināšanai bankās ALTUM ieviesa divu veidu atvieglojumus garantiju instrumentiem, nosakot  0 % garantijas prēmiju jauniem ilgtspējīgiem projektiem un garantijas prēmijas samazinājumu par 50 % visām komersantu garantijām. Arī tiešajā kreditēšanā ieviesti procentu likmju atvieglojumi – par aptuveni pusi samazināta kopējā aizdevuma likme MVU segmenta uzņēmumiem jauniem aizdevumiem, kā arī samazināta aizdevuma likme 3,5 % apmērā noteikta lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, kas ir pieejami no 2023. gada novembra. Tas ir būtisks atbalsts lauksaimniekiem, gatavojoties jaunajai ražas sezonai. Otrs jauninājums – lauksaimnieki ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevumu varēs arī izmantot, lai segtu 2023. gada neapmaksātos parādus pret piegādātājiem.

For additional information:
Sandra Eglīte
ALTUM sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 26577810
sandra.eglite@altum.lv

Click to Listen highlighted Text!