Bērni un jaunieši dzied, spēlē, danco un stāsta anekdotes

10.04.2024

Education

Ziemeļlatgales novada bērni un jaunieši bija sabraukuši ar saviem skolotājiem uz konkursu pusfināliem, kas notika Rēzeknes ARPC “Zeimulī” 22.februārī un Dricānu kultūras namā 26. martā.

 1. Tradicionālās dziedāšanas konkurss “DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2024”.
 2. Tradicionālās muzicēšanas konkurss “KLABERJAKTE  2024”.
 3. Tradicionālās dancošanas konkurss “VEDAM DANCI  2024”.
 4. Konkurss “ANEKDOŠU VIRPULIS 2024”. Fināls notika Rīgā 1. aprīlī, kur stāstnieki veiksmīgi tika galā ar anekdotēm un skatītāju smīdināšanu, iegūstot 1. pakāpes un 2. pakāpes diplomus un titulus.
 • Gaigalavas pamatskolas “Purineņš” – dancoja, spēlēja, dziedāja.                             
 • Viļānu Kultūras nama “Biteites” – spēlēja, dancoja.
 • Viļānu vidusskolas folkloras pulciņš – dancoja, dziedāja.
 • Nautrēnu vidusskolas "Rogovka" – dancoja.
 • Kaunatas vidusskolas “Rāznaviņa” – dancoja, dziedāja.
 • Verēmu pamatskolas pulciņš – stāstīja.
 • Ņukšu Tautas nama “Rīkšoveņa” – dziedāja.
 • Andrupenes pamatskolas “Saiveņa” – dancoja 
 • Rēzeknes poļu ģimnāzijas “Sienāži” – dancoja, stāstīja 
 • Rēzeknes ARPC “Zeimuļs” folkloras studija “Vīteri” – dancoja, spēlēja, dziedāja, stāstīja.
 • Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra folkloras kopa “Vīteri” – spēlēja.
 • MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas, J. Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas Izglītības programma – Tradicionālā mūzika – spēlēja, dziedāja.
 • MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas, J. Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas Vecāko klašu tradicionālās mūzikas ansamblis – spēlēja.     

Liels paldies skolotājiem, folkloras kopu vadītājiem un dalībniekiem!

Vēlam visiem izvirzītajiem dalībniekiem LABU  SKANĒJUMU un  RAITU DANCOŠANU  konkursu finālos Rīgā  20. aprīlī!

Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore Rasma Igaune

Click to Listen highlighted Text!