Auctions, advertisements

05.06.2023

Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Mācību mehāniskās darbnīcas” telpu nomas tiesību izsole

Read more

   05.06.2023

   Nekustamā īpašuma “c.Lūznava” būves Pils iela 6 telpas ar koplietošanas telpām nomas tiesību izsole saimnieciskai darbībai

   Read more

   05.06.2023

   Nekustamā īpašuma “c.Lūznava” būves Pils ielā 6 telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

   Read more

   05.06.2023

   Nekustamā īpašuma “Kakarvieši s.” elektroniskā izsole Dricānu pagastā

   Read more

   05.06.2023

   Nekustamā īpašuma “Dumbrājs” elektroniskā izsole ar augšupejošu soli Nautrēnu pagastā

   Read more

   02.06.2023

   Electronic auction of real estate “wood” with an upward step IN THE parish OF Mākoņkalna

   Read more

   02.06.2023

   Electronic auction of real estate “arteries” with an upward step IN Griškānu civil parish

   Read more

   26.05.2023

   Maltas the association of the association calls for the owners of buildings (slums) not registered in the Land Register to be referenced!

   Read more

   20.05.2023

   Suspended – electronic auction of property “estate” IN Kaunatas civil parish

   Read more

     10.05.2023

     Oral auction of the real estate “Grieztes” IN parish Čornajas

     Read more

     Click to Listen highlighted Text!