Gavēņa laika dziesmu un garšas pēcpusdiena Kolnasātā

27.03.2024

Parish news

Saules stariem kļūstot siltākiem un dienām garākām kristīgā pasaule gaida Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, kur viņš nonāca cilvēka grēku dēļ.

Kā ik gadu, dienu pirms Pūpolsvētdienas F. Trasuna muzejā “Kolnasāta” pulcējās garīgo dziesmu dziedātāji, lai izdziedātu gavēņa laika garīgās dziesmas. Garīdznieka F. Trasuna dzimtās mājās ir viena no piemērotākajām vietām garīgo dziesmu dziedāšanai, atskaitot baznīcu.

Gavēnis ir laiks, kad cilvēks savā ikdienas steigā kļūst lēnāks, gremdējas pārdomās, savukārt baznīca uzsver, ka gavēņa laikā ir jāatsakās arī no noteiktiem produktiem. Ciskādu Svētā Jāņa Kristītāja baznīcas priesteris Imants Petrovskis uzsvēra, ka gavēnis ir laiks, kad mums ir jāizvērtē sava rīcība, jādzīvo saskaņā ar baznīcas normām un pienācīgi sagatavoties Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkiem jeb Lieldienām.

Pasākumā izskanēja arī dziesmas Jaunavas Marijas godam un tika aizlūgts par Komunistiskā genocīda upuriem, jo pāris dienas pēc pasākuma Latvijā atcerēsies 75 gadadienu kopš 1949. gada 25. marta deportācijām.

Pasākuma izskaņā klātesošie dalījās atmiņās par savas puses iecienītākajiem gavēņa laika ēdieniem. Pamatā tie bija ļoti vienkārši ēdieni, atšķīrās vien to pasniegšanas veids, kas ēdienu padarīja īpašu, tikai konkrētai vietai raksturīgu.

Gavēņa laika dziesmas izdziedāja folkloras kopas “Kolnasāta” (vad. M. Broliša), Mākoņkalna tautas nama folkloras kopa (vad. I. Smirnova), Marija Jefremova rūpējās par to, lai muzeju pieskandinātu ērģeļu mūzika.

Pateicoties klātesošo skanīgajām balsīm, aktivitātēm un sirsnībai  muzeja izstāžu zālē valdīja patīkama gaisotne ko sev līdzi paņēma katrs pasākuma apmeklētājs.    

Sagatavoja Inta Deksne, F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” krājuma glabātāja

Click to Listen highlighted Text!