Services

Maltas apvienības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis (Feimaņu pagasts) (spēkā esošs uz 02.11.2023.)

No. p.m.Type of serviceThe unit of measurePrice excluding VAT (in euro)VAT (euro)Price with VAT (in euro)Decision No, date
1.Ūdensapgādes pakalpojums Feimaņu ciemāEUR/m31,720,362,08Nr. 1191.no 17.11.2022.
2.Kanalizācijas pakalpojums Feimaņu ciemāEUR/m31,260,261,52Nr. 1191.no 17.11.2022.
3.Notekūdeņu pieņemšana no decentralizētas kanalizācijas sistēmas Feimaņu pagastāEUR/m31,090,231,32Nr. 650 no 18.05.2023.
4.Feimaņu kultūras nama telpu izmantošana (īslaicīgā telpu noma) Minimālā maksa neatkarīgi no izmantoto stundu skaitaEuro par 1 m2/diennaktī0,090,020,11Nr.1271.no 02.11.2023.
5.Veļas mazgāšana Feimaņu ciemāEuro/mazg.cikls1,530,321,85Nr. 1079 no 20.10.2022.
6.Dušas telpas izmantošana Feimaņu ciemāEuro/visit1,650,352,00Nr. 1079 no 20.10.2022.
7.Saunas/dušas telpas izmantošana (1 cilv.) Feimaņu ciemāEuro/h3,510,744,25Nr. 1079 no 20.10.2022.
8.Saunas/dušas telpas izmantošana (vairāk par 1 cilv.) Feimaņu ciemāEuro/h no cilvēka2,520,533,05Nr. 1079 no 20.10.2022.

Rent of residential premises

No. p.m.Type of serviceThe unit of measurePrice excluding VAT (in euro)VAT (euro)Price with VAT (in euro)
1.Residential spaces without convenienceeuro/m ² per month0.10No.0.10
2.Residential spaces with partial convenienceeuro/m ² per month0.15No.0.15
Click to Listen highlighted Text!