Communication on the conclusion of lease contracts for agricultural land

23.01.2024

Advertisement

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas līgumu noslēgšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2022. gadā 19. maija lēmums Nr. 567 (prot.Nr.14, 37.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir noslēgti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi Viļānu apvienības pārvaldes teritorijā:

Date and No. of the decision of the municipality of RezekneDate and No of the lease contractCadastre designation and area of the land unit (ha)Fixed rent EUR/year (excluding VAT)Duration of the lease contract
19.01.2024. lēmums Nr.RNP/2024/1.16/2323.01.2024.Līgums Nr. RNP/2024/8.7.1/377898 006 0268 (1,60 (ha)   75,55 Līdz 23.01.2030.
Click to Listen highlighted Text!