Notification of the extension of lease contracts for agricultural land

30.01.2024

Advertisement

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas attiecību pagarināšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2022. gadā 19. maija lēmums Nr. 567 (prot.Nr.14, 37.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi:

Date and No. of the decision of the municipality of RezekneDate and No of the lease contract to be extendedCadastre designation and area of the land unit (ha)Fixed rent EUR/year (excluding VAT)Nomas līgumadarbības laiks
29.01.2024. lēmums Nr.RNP/2024/1.20/4307.04.2014. Līgums Nr.427898 010 0420 (0,90 (ha) 97,14 EUR/gadā Līdz 30.01.2030.
Click to Listen highlighted Text!