Notice of public consultation in Old Rhine

08.06.2023

Advertisement

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta saistošiem noteikumiem Nr. 36 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Maltas apvienības pārvalde paziņo par publisko apspriešanu viena koka ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0363, kas atrodas Lakstīgalu ielā 2 (pie šķūnīšiem) Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. Koka ciršanas mērķis: atbrīvoties cilvēkiem un apkārtējai videi bīstama koka, kas rada bojājumus tuvumā esošo ēku fasādēm.

Izcērtamais koks (centimetros norādīts koka stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla): parastā kļava (Acer campestre) – 200 cm, (koka augstums ap 15 metriem)

Ierosinājumus lūdzam sniegt Maltas apvienības pārvaldei no š.g. 8. jūnija līdz 21. jūnijam pa e-pastu: info@silmala.lv; tālr.64644830, 28223706 (M.Borisova), korespondencei: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

Click to Listen highlighted Text!