Īstenots projekts “F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” memoriālās mājas skaidu jumta seguma nomaiņa”

27.12.2023

Projects

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īstenoja LEADER projektu “F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” memoriālās mājas skaidu jumta seguma nomaiņa”.

Projekta mērķis bija nomainīt F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” memoriālās mājas skaidu jumta segumu, sekmējot ekspozīcijas un muzeja krājuma priekšmetu drošību, mezeja saglabātības un kopējā tēla uzlabošanu.

Realizējot projektu ir nomainīts F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” memoriālās mājas skaidu jumta segums, līdz ar to uzlabota muzeja memoriālās mājas sagalbatības pakāpe.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 34551,40 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, publiskais finansējums ir 31096,26 EUR, Dricānu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 3455,14 EUR.

More information on the European Agricultural Fund for Rural Development is available on THE EC website.

Sagatavoja projekta vadītāja Inta Deksne

Click to Listen highlighted Text!