Izsludināta pieteikšanās jaunatnes iniciatīvu projektiem!

01.03.2024

Education

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2024. gada jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti no 2024. gada 1. maija līdz 1. novembrim.
The aim of the competition is to support youth inclusion in political, economic, social and cultural processes in the Rēzekne municipality.

Basic criteria and priorities for the competition:

  • Participation of young people in the design and implementation of the project;
  • The youth initiative project promotes useful leisure, non-formal learning and promotion of healthy lifestyles among young people;
  • The youth initiative project promotes the development of a youth friendly environment in Rezekne municipality, inviting all interested young people to participate;
  • The project of youth initiatives is in line with one of the nominated themes;
  • The project contributes to promoting entrepreneurship among young people;
  • The project contributes to the involvement of young people in volunteering.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa tēmas 2024. gadam:

  • Aktivitātes jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • Neformālās izglītības aktivitātes;
  • Kvalitatīvas socializēšanās un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, īpaši āra aktivitātes.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos/pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka nekā 400,00 EUR un lielāka nekā 600,00 EUR.

Projekta pieteikumus iesniegt iespējams tikai elektroniski, līdz 15. martam plkst. 15.00, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv  (parakstītus ar e-parakstu vai parakstītus un ieskanētus). Jautājumu gadījumā sazināties ar jaunatnes lietu speciālistu Aivaru Mežatuču, tālr. 22013477, e-pasts: aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv

Sagatavoja: Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists

Click to Listen highlighted Text!