Izsludināta pieteikšanās jaunatnes iniciatīvu projektiem!

01.03.2024

Izglītība

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2024. gada jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti no 2024. gada 1. maija līdz 1. novembrim.
Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.

Konkursa pamatkritēriji un prioritātes:

  • Projekta izstrādē un realizēšanā iesaistās, piedalās jaunieši;
  • Jaunatnes iniciatīvu projekts sekmē lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, neformālu izglītošanos un veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
  • Jaunatnes iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes novadā, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus;
  • Jaunatnes iniciatīvu projekts atbilst kādai no izvirzītājām tēmām;
  • Projekts veicina uzņēmējdarbības popularizēšanu jauniešu vidū;
  • Projekts veicina jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa tēmas 2024. gadam:

  • Aktivitātes jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • Neformālās izglītības aktivitātes;
  • Kvalitatīvas socializēšanās un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, īpaši āra aktivitātes.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos/pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka nekā 400,00 EUR un lielāka nekā 600,00 EUR.

Projekta pieteikumus iesniegt iespējams tikai elektroniski, līdz 15. martam plkst. 15.00, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv  (parakstītus ar e-parakstu vai parakstītus un ieskanētus). Jautājumu gadījumā sazināties ar jaunatnes lietu speciālistu Aivaru Mežatuču, tālr. 22013477, e-pasts: aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv

Sagatavoja: Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists

Click to listen highlighted text!