Izsludināts konkurss jaunatnes iniciatīvu projektiem

28.11.2023

For young people

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2024. gada 30. janvāra līdz 1. jūlijam.

The aim of the competition is to support youth inclusion in political, economic, social and cultural processes in the Rēzekne municipality.

Basic criteria and priorities for the competition:

  • Young people participate in the design and implementation of projects;
  • The project of associations and foundations is implementing youth cultural, sports, youth participation, non-formal education or environmental activities of young people;
  • The project promotes useful leisure, non-formal learning and the promotion of healthy lifestyles among young people;
  • The project of associations and foundations promotes the development of a friendly environment for young people in Rezekne municipality, inviting all interested young people to participate;
  • Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projekts sekmē jauniešu sociālo iekļaušanu un jaunu prasmju apgūšanu;
  • The project contributes to promoting entrepreneurship among young people;
  • Projekts veicina jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.

Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projektu konkursa tēmas 2024. gadam:

  • Active and healthy lifestyle;
  • Rēzeknes novada kultūrmantojums;

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos un Viļānu pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas un nodibinājumi. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka par 800,00 EUR un lielāka par 1000,00 EUR. Projektus iespējams iesniegt tikai elektroniski, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv līdz 22. decembrim plkst. 15.00.

Aivars Mežatučs, Rēzekne municipality youth affairs specialist

Click to Listen highlighted Text!