Izsludināts konkurss jaunatnes iniciatīvu projektiem

28.11.2023

Jauniešiem

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2024. gada 30. janvāra līdz 1. jūlijam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.

Konkursa pamatkritēriji un prioritātes:

  • Projektu izstrādē un realizēšanā piedalās jaunieši;
  • Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projekts realizē jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, jauniešu neformālās izglītības vai vides pasākumus;
  • Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projekts sekmē lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, neformālu izglītošanos un veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
  • Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes novadā, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus;
  • Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projekts sekmē jauniešu sociālo iekļaušanu un jaunu prasmju apgūšanu;
  • Projekts veicina uzņēmējdarbības popularizēšanu jauniešu vidū;
  • Projekts veicina jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.

Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projektu konkursa tēmas 2024. gadam:

  • Aktīvs un veselīgs dzīvesveids;
  • Rēzeknes novada kultūrmantojums;

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos un Viļānu pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas un nodibinājumi. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka par 800,00 EUR un lielāka par 1000,00 EUR. Projektus iespējams iesniegt tikai elektroniski, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv līdz 22. decembrim plkst. 15.00.

Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists

Click to listen highlighted text!