Kaunatas apvienības pārvaldē realizēts projekts “Mākoņkalna folkloras kopas tautas tērpu un apavu iegāde”

29.05.2024

Projects

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 14.kārtā tika atbalstīts projekts “Mākoņkalna folkloras kopas tautas tērpu un apavu iegāde” Nr.23-01-AL15-A019.2202-000007.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 5121.42, projekta attiecināmās izmaksas EUR 5000.00 , 90% publiskais finansējums jeb EUR 4500.00 un EUR 621.42 Kaunatas apvienības pārvaldes līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir pilnveidot sabiedriskās aktivitātes Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā. Tautas tērpu un apavu iegāde ir vērtīgs ieguvums tautas folkloras tradīciju uzturēšanai un popularizēšanai, kas veicinās kolektīva izaugsmes iespējas un prasmju, pieredzes nodošanu jaunākām paaudzēm, kā arī visai sabiedrībai kopumā. Īstenotais projekts veicinās Mākoņkalna folkloras kopas arī turpmāku darbību, tādejādi saglabājot vietējās teritorijas vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšanu.

Projekta ietvaros tika iegādāti 9 komplekti apavu (kurpes) un 9 komplekti tautas tērpu, kas sastāv no sieviešu svārkiem, sieviešu vestēm, sieviešu apakšsvārkiem, sieviešu pārpieriem, sieviešu kokvilnas zeķēm, sieviešu lakatiem un sieviešu plecu lakatiem.

Projekta ietvaros apavus izgatavoja SIA “Kristāla kurpīte”, pamatojoties uz tirgus cenu aptauju un 14.11.2023. noslēgto līgumu Nr. KAUNPA/2023/5.5/163 , tērpus izgatavoja SIA “Rota R” pamatojoties uz tirgus cenu aptauju un 05.10.2023. noslēgto līgumu Nr. KAUNPA/2023/5.5/148

Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle, Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore                                                                                                                                                           

More information on the European Agricultural Fund for Rural Development is available on THE EC website: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to Listen highlighted Text!