Noslēdzies konkurss “Es esmu gudrinieks!”

05.04.2024

Education

Laika posmā no 27. marta līdz 4. aprīlim norisinājās konkurss “Es esmu gudrinieks!”, Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Konkurss bija organizēts pa apvienības teritorijām: Gaigalavas PII, Verēmu pamatskolas   pirmsskolā, Silmalas PII, Viļānu pagasta PII “Bitītē”, Griškānu KN.

 Konkursa mērķis bija veicināt audzēkņu spēju lietot zināšanas, prasmes, ieradumus un caurviju prasmes, realizējot pilnveidoto mācību saturu. Konkursā pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi savu  PII pārstāvēja komandā, kurā bija 6 bērni un skolotāja. Kopumā piedalījās 24 komandas.

Mazie pētnieki, darītāji, lasītāji, skaitītāji - viņi visi parādīja, ka ir īsti gudrinieki. Viņi lasīja vārdus, veidoja teikumus, ar Beebot robotiem veidoja vārdus un pēc tam lasīja tos, risināja matemātikas uzdevumus, veica eksperimentus, šķiroja materiālus.

Bērni ar aizrautību pildīja uzdevumus, eksperimentus, spēja izteikt savus spriedumus, balstoties uz iepriekš zināmo, drosmīgi strādāja komandā. Katrs dalībnieks saņēma diplomu, komanda saņēma dāvanu un saldumus, par kuriem parūpējās Rēzeknes novada izglītības un sporta pārvalde.

   Paldies skolotājām par bērnu sagatavotību, vecākiem par atbalstu!

Click to Listen highlighted Text!