Lūznavas muiža – iecienīta skolēnu ekskursiju kultūrvieta un tūrisma attīstības virzītājspēks Rēzeknes novadā

26.01.2024

Culture

Apskats par 2023./2024. gada nozīmīgākajiem notikumiem, projektiem, sadarbībām

2023. gadā apritēja astoņi atjaunotās Rēzeknes novada Lūznavas muižas darbības gadi. Muiža ir aktīva kultūras mantojuma vieta, kas aicina gan uz kamerkoncertu, vasaras festivālu, izstāžu un literāro sarunu norisēm, gan bagātina tūrisma piedāvājumu, stiprina kultūras tradīciju pārmantojamību un mūsdienīgu attīstību, īstenojot starptautiskās sadarbības projektus, sekmējot sabiedrības izglītošanu par sociālās ekonomikas un iekļaujošas kultūrvietas lomu lauku teritorijas atdzimšanā.

Culture

2023. gadā Lūznavas muižā varēja apskatīt 12 dažādu mākslinieku un mākslinieku apvienību izstādes, uzmanību veltot gan pašmāju autoriem, tajā skaitā J.Indričānes, I.Haņecka, I.Pērkones A.Daubures u.c. personālizstādes, kā arī “Vasara jūgenstila  pastkartēs”  sadarbībā ar "Rīgas Jūgendstila centru", Latgales Podnieku dienu izstāde, bet, stiprinot starptautisko dimensiju, tika rīkotas Lūznavas muižas sadarbības partneru piedāvātās izstādes:  Antala Rēvēsa grafikas (Ungāru vēstniecība), ukraiņu autoru izstāde "Ikonas uz munīcijas kastēm"  (Polijas Republikas vēstniecība Rīgā un Polijas institūts Viļņā), 14 lietuviešu mākslinieku kopas  “Individualistai” izstāde (Kedaiņu Reģionālais muzejs Lietuvā); Komiksi (Gētes institūts Rīgā), kā arī realizēti citi mākslas sadarbības projekti.

Lūznavas muižas atpazīstamajos un jau par tradicionāliem kļuvušajos notikumos festivālā “Mākslas Pikniks”, V Baltijas džeza festivālā “Škiuņa džezs”, kamermūzikas festivālā “Adventa kalendāra mūzika” un citos koncertos (kopskaitā 40 kultūras notikumi) uzstājās vairāk kā 25 mūziķu sastāvi un grupas no Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Francijas, Anglijas, Igaunijas, Gruzijas. Mūziķi: R.Īzāka-Mača,  I.Kundziņa, R.Zubovas un  P.Von, A.Veselova, P.Šūmane,  J.Frolovo, L.Skrebinska, I.Nīmane, M.Miļevskis, G.Prānis, S. Petreikis, D.Petreikis, R.Taltu, M.Dreļs, Sovvaļņīks, K.Višs, D.Vasiļjeva u.c., trio “Baltia”, duets “Mamie Jotax”,  “Amber baroque”, “Putni”, Reinis Jaunais un “The flamenco thief”, apvienība “Džezbaroks”, “Juuk”, “2KM”, “La cantiga de la serena”,  “Four Collective”, “Modal Jazz Ensamble”, Veronika Chi Chi quintet, Vilnius JJazz Ensemble, Aivar Vassiljev band, Rēzeknes bigbends, “Saucējas”, “Nanina” u.c.

Literārajās sarunās 2023. gadā piedalījās četri jaunākās literatūras autori: A.Jundze, A.Akmentiņš, I.Žolude, A.Ogriņš.

Tourism

Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra statistikas dati liecina par vairāk kā 14 500 muižas un 26 000 parka apmeklētājiem 2023. gadā. Pateicoties kultūras notikumu piedāvājumam un muižas attīstības projektiem, kā piemēram, sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveidei ar bagātīgu informatīvo, aktivitāšu un izglītojošo piedāvājumu gan bērniem, gan pieaugušajiem, pastāvīgajai ekspozīcijai “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”, kur vienviet sastopas gan vēsture, gan fizika, dizains un tehnoloģijas, ir pieaudzis ekskursiju grupu skaits (154 ekskursijas, 2022. gadā 143) un aptuveni trešdaļa ir bērnu un jauniešu grupas, arī programmas “Skolas soma” ietvaros.

Apbalvojumi

Muižas apbalvojumu listē blakus “Ilgtspējīgākajai ēkai Latvijā”, Latgales Top 10 ainavai, labākajam tūrisma objektam Latgalē,  Latvijas «Kultūrvietai 2020» nu ierindojas arī iegūtā Latgales Tūrisma balva ”Tūrisma izcilība 2023”, kas liecina par muižas stratēģijā definēto prioritāšu īstenošanu - kvalitatīvi kultūras un tūrisma pakalpojumi, balstoties muižas unikālajās kultūrvēstures vērtībās.

Jauni projekti, jauniešu un kopienas iesaiste

Veicinot kultūras mantojuma tradīciju pārmantojamību un pilnveidojot tūrisma piedāvājumu, 2023. gada  nogalē tika atklāta jaunizveidotā smēdes ekspozīcija (projekta “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana” jeb saīsinājumā “CRAFTS 2.0” (LVIII-064) ietvaros, no ERAF, valsts un pašvaldības līdzekļiem) jeb “kaļve” kādreizējās kalēja darbnīcas telpās, aicinot iepazīt senās amatu prasmes, darbarīkus un mūsdienu metālapstrādes metodes. Turpmāk “kaļvē” notiks gan ekskursijas un meistardarbnīcas, gan kalēja amata prasmju paraugdemonstrējumi, taps jauni suvenīri, tiks atjaunoti dažādi muižas arhitektūras metāla elementi.

Lai stiprinātu kultūras mantojuma, seno amata prasmju un mūsdienīgo mākslu saikni un attīstību, Lūznavas muiža nodrošina iespēju jauniešiem jau mācību procesā praktiski iesaistīties muižas kompleksa darbībā, aicinot skolu un studējošos jauniešus piedalīties brīvprātīgā darbā, izstrādāt savus kursa un diplomdarbus, izvēlēties muižu par prakses un savas vēlamās profesijas  “iemēģināšanas” vietu. Jau šobrīd vietējās kopienas jaunieši iesaistās festivālu un pasākumu rīkošanā, tāpat ir noslēgts sadarbības protokols ar Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolu un tās audzēkņi piedalās mūzikas un mākslas pasākumu rīkošanā, ir gleznojuši kādreizējo muižkungu Kerbedzu portretus, fotografējuši  izstāžu atklāšanu, tāpat jaunizveidotajā smēdē būs pieejama arī prakse metālapstrādē.

Priecājamies par vietējās kopienas iesaisti muižas darbībā, vai tā būtu kopīga dekorāciju veidošana ar pagasta aktīvākajām rokdarbniecēm vai gardu zupu vārīšana uz ugunskura tūristu grupām un talkošanā, kā arī neatsverama ir Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona palīdzība muižas vēsturiskā parka sakopšanā. Muižas kompleksa publiskā infrastruktūra un teritorija ir pieejama ikvienam interesentam, tāpēc kopienas iedzīvotāju iesaiste, kopīgas rūpes un atbildība par seno parku un jaunizveidotajiem objektiem ir ļoti būtiska. 2023. gadā tika uzsākts un 2024. gadā turpināsies darbs pie jauna tūrisma objekta “Sajūtu dārza” izveides kādreizējā stadiona teritorijā, kas jau vasarā aicinās iepazīt dažādus augus un tūju labirintu (Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” / Versts of feelings 2 (Nr. LVIII-062)).

Balstoties dažādu projektu finansējumā, muižas kompleksa ēkas un teritorija soli pa solim atdzimst, kādreizējais malkas šķūnis nu ir Kulturys škiuņs, senā smēde jeb kaļve atguvusi savu iepriekšējo funkcionalitāti, 2023. gadā notika tehniskā projekta izstrāde vecajai koka skolas ēkai,  kas vēsturiski 1930. gados ir tikusi būvēta kurlmēmo skolas vajadzībām, bet nākotnē varētu veidoties kā pagasta sabiedriskā centra (piemēram, bibliotēka) un sociālās uzņēmējdarbības  kopstrādes telpa (t.sk. kokapstrādes darbnīca), kas pielāgota darbam cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Virkne vēl šobrīd degradētu ēku, kas ir liecinieces kādreizējam muižas saimniekošanas vērienīgumam – akmeņu klēts ar velvju pagrabu, darbnīcu telpas (senais stallis) vēl gaida savu atdzimšanu un pielietojumu Rēzeknes novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā.

2023. gadā kopskaitā īstenojām 11 projektus (ar Valsts kultūrkapitāla,  Latgales kultūras programmas, Pārrobežu programmas, Lauku atbalsta dienesta, Erasmus+ un citu Eiropas fondu atbalstu), piesaistot kultūras mantojuma darbībai un attīstībai papildus gandrīz 170 000 EUR.

Pieredze un izglītošanās

Lai stiprinātu sociālo ekonomiku Rēzeknes novadā, Lūznavas muiža kopā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju (LSUA) piedalās starpdisciplinārā programmā “Jaunais Eiropas “Bauhaus”” (JEB) projekta “SEA4NEB” ietvaros, kurā ar starptautiskā tīkla organizāciju “DIESIS” (Beļģija) un partneriem no Horvātijas un Itālijas tiek apkopota labākā pieredze sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. 2023. gada vasarā projekta ekspertu grupas viesojās Lūznavas muižā un analizēja Lūznavas muižas lomu lauku teritorijas ekosistēmas reģenerācijā. 2024. gadā tiks veidots vietējais rīcības plāns sociālās ekonomikas veicināšanai Rēzeknes novadā.  Tāpat muiža turpinās pulcēt un izglītot dažādu jomu pārstāvjus par līdzdalīgu pārvaldību un sociālās uzņēmējdarbības iespējām. 2023.gada oktobrī, sadarbībā ar “Dienvidlatgales NVO atbalsta centru”, muižā uz “Iedvesmas kafejnīcu” pulcējās Rēzeknes novada kultūras, jaunatnes, sociālā darba organizatori, iedzīvotāju padomju un kopienu pārstāvji, novada pašvaldības speciālisti, lai  apzinātu resursus, meklētu dažādu interešu pušu sadarbības iespējas, tajā skaitā sociālās uzņēmējdarbības projektos, un līdzdarbotos savas dzīves kvalitātes uzlabošanā vietējā pagastā.

2023. gada nogalē Lūznavas muižas komanda devās pieaugušo izglītības pieredzes apmaiņas braucienā (ES Erasmus+ programmas projekts “LEARNIFY: Lūznavas muižas personāla kapacitātes aktivēšana kultūras mantojuma un kopienas izglītības jomā pieaugušajiem”) uz muižām un pilīm Vācijas Mecklenburg-Vorpommern reģionā. Projekta gaitā notika tikšanās ar 15 muižu pārvaldniekiem un saimniekiem, tika skatītas dažādas muižu/piļu (Guthaus Ludorf, Fincken, Linstow, Vogelsang, Zahren, Varchentin, Gremmelin, Schloss Passow, Retzow, Mirow, Kummerow, Ivenack,  Schrapzow, Scheune Boolewick) pielietojuma formas, mērķauditoriju segmentēšana, kopīga kultūras, tūrisma un dabas mantojuma pozicionēšana, muižu restaurācijas process, lauku uzņēmējdarbības virzieni, kopienas iesaiste, tāpat mūsdienīga dabas mantojuma interpretācija dabas muzejā Naturmuseum Muritzeum. Balstoties gūtajā izglītojošajā pieredzē, Lūznavas muižas komanda stiprināja savas zināšanas un prasmes valsts nozīmes kultūras mantojuma pieminekļu veiksmīgas apsaimniekošanas, attīstības, mantojuma saglabāšanas un inovatīvas interpretācijas, kā arī iesaistīto pušu (pašvaldība, uzņēmēji, dabas parki, nevalstiskais sektors, tūrisms, kultūra u.c.) savstarpējās sadarbības jomā.

Lūznavas muiža kā Latgales reģiona pārstāvis dalījās savā pieredzē par inovatīvu kultūras projektu veidošanu Latvijas kultūras vēstnieku 2023 programmā, kuru organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas liecina, ka iekļaujošie mākslas, koprades un kopienas pasākumi ir pamanīti kultūras profesionāļu vidū.

Savukārt muižas kadriļu dejotāju grupa “Lūznovys kadriļs” (vad. I.Žirgule) šo 18. gs./19. gs. deju tradīciju  popularizēja uzstājoties “Gulbenes–Alūksnes Bānītim 120” un Talsu novada muzeja svētkos. Tāpat priecē, ka “Lūznovys kadriļs” veiksmīgi startēja folkloras grupu konkursa atlasē un piedalījās 2023. gada jūlijā Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.

Kultūras aktualitātes 2024. gadā

2024. gadā plānotas desmit dažādu mākslas žanru starptautisku un latviešu autoru izstādes. Sadarbībā ar ASV latviešu/lietuviešu izcelsmes mākslinieci K.Svalbonas foto izstāde “Pārvietošana”, ar Kedaiņu reģionālā muzeja J.Markutes Marks mākslas galeriju ieplānotas divas izstādes: gobelēni un Japāņu tekstilmāksla. Latviešu dizaineru Jolantas un Jāņa Kareļu izstādē "KAREL”S. NOSPIEDUMI” būs apskatāms kultūrvēsturiskā mantojuma dizains zīda lakatos, tai skaitā arī Lūznavas tapešu rakstos veidotie lakati, tāpat būs skatāmi Evijas Stirnas akvareļi,  u.c. izstādes.

Turpinot literāro sarunu tradīciju, 2024. gadā ir ieplānotas piecas sarunas “ap un par literatūru”. Temati un autori izvēlēti, lai sabiedrībai atgādinātu par latīņu drukas aizlieguma 120. gadadienu, pievērstu uzmanību valodas lomai identitātes veidošanā, kā arī norādītu uz valodas pastāvēšanas izaicinājumiem dažādos vēsturiskos posmos. Pavasara tikšanās būs dzejas cienītājiem (Aivars Eipurs, Ronalds Briedis), Annas Rancānes autorvakars noritēs gada pirmajā pusē, savukārt rudenī būs pasākumi prozas lasītājiem (Inga Ābele, Laima Kota).

Par tradīciju kļuvušie muzikālie notikumi neizpaliks arī 2024. gadā.  Līdz vasaras mēnešiem, kad ar Zaļumballi, strapnozaru festivālu ”Mākslas pikniks” 13. jūlijā un Baltijas džeza festivālu ”Škiuņa džezs”  augusta izskaņā (20.-24.08.)  pārceļamies no iekštelpām dabas vidē, muižas pagalmā un āra skatuvēs, Sarkanajā zālē notiks vairāki klasiskās mūzikas un džeza koncerti: D.Tisenkopfas-Muselli un D.Krenbergas ”Ziemas sonātes” 28. janvārī, ”Slāvu tautu dziedājumi” A.Čukurs un A. Bētiņš 25. februārī,  K.Vanadziņš TRIO 10. martā, R.Zubovas aprīlī, somu pianists Kari Ikonen maijā. Līdzīgi rudens–ziemas sezonā, katru mēnesi kāds īpašs koncerts un gads noslēgsies ar četru kamerkoncertu ciklu “Adventa kalendāra mūzika”.

Statistics

No 2015.-2023. gadam, balstoties uz 1365 muižas rīkotajiem kultūras, izglītojošiem un citiem notikumiem uz Rēzeknes novadu atbrauca vairāk kā 121 000 tūristu no 57 valstīm, vairāk kā 1000 tūristu grupas, kuri izmantoja arī citus tūrisma pakalpojumus, tajā skaitā, naktsmītnes, ēdināšanu, dabas objektu apskati, viesošanos pie amata meistariem utt. Muižai ir plašs sadarbības partneru tīkls - 124 mazi un lieli uzņēmēji, amata meistari, pašnodarbinātie (tostarp, keramika, kokapstrāde, metālapstrāde, suvenīri, ēdināšanas pakalpojumi, noformētāji, citi tūrisma pakalpojumus sniedzēji, meistarklašu un citu aktivitāšu vadītāji), nevalstiskās organizācijas. Ir īstenoti 102 projekti un piesaistīts papildus finansējums dažādu fondu projektu konkursos. Katru gadu tiek piesaistīts finansējums vidēji 14 projektiem. Saturiski tie vērsti uz profesionālās mākslas norišu organizēšanu, muižas kompleksa kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, ekspozīciju, apmācību materiālu un interaktīvu spēļu izveidi, muižas parka infrastruktūras uzlabošanu, koprades telpas veidošanu  un Rēzeknes novada sociāli ekonomisko attīstību kopumā.

Vēlot mierpilnu, veselīgu un aizraujošu 2024. gadu, aicinu sekot jaunākajiem notikumiem www.luznavasmuiza.lv, arī facebook, instagram  vietnēs un ieplānot Lūznavas muižas apmeklējumu kopā ar draugiem, radiem, kolēģiem!

Iveta Balčūne, Lūznavas muižas pārvaldniece

Click to Listen highlighted Text!