Maltas apvienības pārvalde aicina darbā lietvedi Feimaņu pamatskolā

28.02.2024

Parish news

Administration of Malta Association
aicina darbā lietvedi (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  
Feimaņu pamatskolā uz noteiktu laiku

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes lietvedes (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā amatu uz noteiktu laiku.

Requirements for the applicant:

 1. average vocational or higher education;
 2. desirable work experience in a local government institution or public administration;
 3. the need for regulatory expertise in the field of records, staff, labour law and the ability to address them and the ability to carry out their analysis and application;
 4. the activities of the local government, its organisational structure and the management system must be familiar;
 5. rational skills of the work organisation, the system of systematisation, the ability to identify errors and eliminate them immediately;
 6. the ability to use theoretical knowledge in practice;
 7. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 8. the ability to work with electronic document management systems;
 9. good communication and cooperation skills;
 10. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 11. national language skills at the highest grade;
 12. perfect reputation.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā (3 mēneši) – 825,00 EUR.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika saskaņā ar ikgadējo darba izpildes novērtēšanas anketu.

Ar konkursa nolikumu, amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with an indication “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “lietvede Feimaņu pamatskolā”” up to 2024. gada 13. marta plkst. 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 2024. gada 13. marta plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvaldei, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tālr. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Click to Listen highlighted Text!