Maltas apvienības pārvalde aicina darbā skolotāja palīgu

18.04.2024

Parish news

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes skolotāja palīga amatu Maltas pagastā.

Requirements for the applicant:

 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākajam līmenim 1. pakāpei (C1)
 • vēlama  līdzīga darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pārzināt pirmsskolas izglītības iestādes darbības specifiku;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar uzticētu inventāru.

Principal duties:

 • veikt pienākumus , kas saistīti ar bērnu higiēnas prasību nodrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt audzēkņu ēdināšanu un telpu uzkopšu, atbilstoši apstiprinātajam dienas režīmam;
 • sniegt atbalstu  bērniem pedagoģiskā procesa laikā, ņemot vērā katra bērna attīstību un individualitāti un veselības stāvokli;
 • rūpēties par izglītojamo drošību;
 • vajadzības gadījumā aizvietos skolotāja palīgus citā grupā;
 • veidot pozitīvu sadarbību ar vecākiem un  kolēģiem.

Pamatdarba atalgojums EUR 750,00

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance skolotāja palīgs līdz 2024.gada 10.maija plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 10.maija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Contact person for more detailed information - Maltas association manager Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (in absence: Gatis Pučka, mob. 20221846).

The competition is organised in two stages.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – intervija.

Click to Listen highlighted Text!