Neformālās izglītības pasākumi Ukrainas bērniem projektu konkursa papildkārta

16.08.2023

Projects

Konkursa mērķis ir, organizējot neformālās izglītības pasākumus Ukrainas bērniem, laika periodā no 2023. gada 11. septembra līdz 2023. gada 1. decembrim, nodrošināt Ukrainas bērnu psihoemocionālās labbūtības sekmēšanu un socializāciju, stiprināt Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, sniegt iespējas veiksmīgi integrēties Latvijas izglītības sistēmā un iekļauties kultūrvidē, atbalstīt latviešu valodas apguvi.

Dalībnieku mērķgrupa ir pašvaldībā dzīvojošie Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem (ieskaitot).

The content of non-formal learning activities should be thematically and targeted to provide diverse support to Ukrainian children and young people in the following directions:

 • the preservation and practice of Ukrainian languages, traditions and cultural values;
 • acquisition and strengthening of Latvian language skills in both language learning activities and the acquisition of creative language in integrated activities;
 • Familiarisation of Latvia's natural and cultural space with a view to better integration into the local Community and Latvian society.

Tenders may be submitted:

 • associations and foundations;
 • organisations providing support to Ukrainian refugees;
 • youth NGOs;
 • other legal persons.

The invitation to tender shall support the organisation of the following non-formal education activities and activities:

 • educational activities of interest;
 • creative workshops;
 • hunting measures;
 • excursions;
 • entry into nature;
 • outdoor activities;
 • talks;
 • attendance of museums/cultural events etc.

Projekta pieteikumus iesniegt iespējams tikai elektroniski, līdz 30. augustam plkst. 15.00, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv (elektroniski parakstītus vai parakstītus un ieskanētus).

By-laws and annexes of the project tender.

Aivars Mežatuch,
Rezekne municipality's youth affairs specialist

Click to Listen highlighted Text!