Nometne “VASALS” Nautrēnu apvienības bērniem

No 22. oktobra līdz 28. oktobrim ESF projekta "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!" Nr.9.2.4/16/I/027 ietvaros Dricānu vidusskolā norisinājās otrā diennakts nometne “VASALS” Nautrēnu apvienības pagastu bērniem, kas ir no daudzbērnu, trūcīgām, maznodrošinātām, sociālā riska ģimenēm.

Pirmā nometnes diena sākās ar ierašanos nometnē un tās tēmas un savstarpējo iepazīšanos, ledus laušanu un grupu veidojošām aktivitātēm. Pirmā diena noslēdzās ar dambretes turnīru dalībniekiem.

Katrs rīts dalībniekiem sākās ar rīta vingrošanu un dienas noslēgums ar emociju apli par piedzīvoto un sajusto dienas laikā, tādejādi veicinot sarunas par savām emocijām un prasmi izteikties.

Otrajā nometnes dienā dalībnieki skatījās ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" video materiālu - filmu par veselīgu uzturu un devās pārgājienā ar sporta elementiem dabā, vēlāk gatavoja bišu vaska drānas un launagā pārsteidza savas garšas kārpiņas ar zaļām pankūkām. Dienas noslēgumā dalībnieki spēlēja futbolu Dricānu vidusskolas sporta zālē.

Trešajā dienā dalībnieki tikās ar fizioterapeiti Jūliju Cvirovu un zobu higiēnisti Lindu Melni, tāpat devās laukā izzināt dzelzceļa stāstu, pa kuru kādreiz pārvietojās pasažieru vilciens maršrutā Bozova-Sita.

Ceturtajā dienā dalībniekiem bija emocionālās labbūtības diena kopā ar mākslas terapeitu, bet pēcpusdienā sietspiedes tehnikā drukāja paši savus nometnes krekliņus.

Piektā nometnes diena bija ekskursijas diena, kur devāmies apskatīt Nūmernes skatu torni, pusdienojām Rekovas dzirnavās un iepazinām Z/S “Kotiņi”, kur ļoti aizraujošā veidā tika pastāstīts, kā saimniecībā tiek īstenots “no lauka uz galda”  audzētās un ražotās produkcijas cikls. Ekskursijas noslēgumā bija izjāde zirga pajūgā Z/S “Kapulejas”. Arī ekskursijas dienā nometnes dalībnieki bija enerģijas pilni vakara futbola spēlēm Dricānu vidusskolas sporta zālē.

Nometnes sestajā dienā dalībnieki veidoja draudzības gleznas mākslinieces Gitas Līpenītes-Čudarānes vadībā, orientējās skolas apkārtnē un cepa desiņas ugunskurā.

Septītā un pēdējā nometnes diena bija atskats par iegūtajā zināšanām nometnes laikā, pieredzi un emocijām.

Nometnes “VASALS” mērķis bija veicināt veselīgo dzīvesveidu bērniem un jauniešiem saistošā, aizraujošā un izzinošā veidā, izglītojot bērnus un jauniešus gan teorētiski, gan praktiski par emocionālo un fizisko veselību.

Informāciju par nometnes gaitu sagatavoja biedrības “LOBS” valdes priekšsēdētāja un nometnes vadītāja Ingūna Semule

Click to Listen highlighted Text!