Closed tender for funding for visual, visual and applied art activities

05.02.2024

Education

Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 22 projektu pieteikumi, no kuriem 12 aktuālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 3500,00 EUR apmērā.

Projektu pieteikumu pamatā tika iesniegti tādi projekti, kas paredz finansējuma izmantošanu mākslas darbu radīšanai, pielietojot dažādus paņēmienus un īpašu tehniku, piemēram, vitrāžu veidošana uz stikla, gleznošana Ebru tehnikā, šūšanai, gleznu veidošanai kinusaigas tehnikā, aušana ar pērlītēm, radošo darbnīcu īstenošanai, piemēram, ziepju vārīšana, dāvanu izgatavošana, māla figūru veidošana, kā arī dažādu materiālu iegādei, kas tiks izmantoti piedaloties vizuālās mākslas konkursos gan novada, gan republikas mērogā.

The entire inventory, materials or equipment purchased in the project framework will be used to promote the work of children and young people in visual, visually plastic and applied art activities.

Tika atbalstīti sekojoši projekti:

 • ”Pūdi, bļūdas, madaunīki, mozim bārnim sviļpaunīki”, Gaigalavas pamatskola ;
 • ”Radi pasaku”, Rozentovas pamatskola ;
 • ”Radoši laikam līdzi”, Maltas bērnu un jauniešu centrs ;
 • ”Viļānu vidusskolas Radošās apvienības ”Dardedze” materiālās bāzes papildināšana”, Viļānu vidusskola;
 • ”Materiālās bāzes papildināšana keramikas nodarbībām”, Viļānu mūzikas un mākslas skola;
 • ”Šūšanas un rokdarbu un vizuālās mākslas pulciņu materiāli tehniskās bāzes papildināšana vizuālās un vizuāli plastikās un lietišķās mākslas jomā”, Verēmu pamatskola;
 • ”Prasmīgie pirkstiņi”, Rozentovas pamatskola;
 • ”Prasmīgās rociņas”, Verēmu pamatskola;
 • ”Māksla dot un saņemt prieku”, Dricānu vidusskola;
 • ”Krāsu pasaulē”, Tiskādu pamatskola;
 • ”Zvaigzņošanās”, Maltas vidusskola;
 • ”Mākslas spēles – ārpus papīra”, Dricānu vidusskolas struktūrvienība Jaunstrūžānu sākumskola.

Sagatavoja Interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša

Click to Listen highlighted Text!