Overview of the target grant for the development of infrastructure in THE parish management OF Nagļu

Activity Name
Contractor/supplier
Izlietotā summa, kopā LVL (ar PVN)
Nagļu pagasta padomes administrācijas ēkas remonts
SIA „Valvit”
9999,65
SIA”Logu servisa centrs Latgale”
7820,29
SIA„Stivuls”
9987,85
SIA „HB serviss”
4571,70
Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Nagļu pagasta Nagļu ciemā
SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”
3245,00
SIA „Eko tehnoloģijas”
32207,46
SIA „Siltumtehservis”
6696,04
Būvuzraudzības līgums ar SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”
472,00
Ceļu rekonstrukcija Nagļu ciemā
Būvfirma „Ceļiun tilti”
47923,66
Līgums ar būvuzraugu
1342,65
Ūdens apgādes sistēmas remonts Nagļu pagasta Nagļu ciemā
SIA „Siltumtehservis”
36994,44
SIA „Alroko”
990,00
Nagļu pamatskolas ēdināšanas bloka sakārtošana
SIA „Valvit”
6650,78
SIA „Logu servisa centrs Latgale”
5588,95
SIA „HB serviss”
1000,00
Tautas nama telpu remonts
SIA „Valvit”
4115,33
Total
179 605,80
Balance of the target grant to 27.11.2009
20 394,20
Plānotais mērķdotācijas atlikuma izlietojums
Planned activity
Estimated amount
Planned sales time
Ūdens apgādes sistēmas remonts Nagļu pagasta Nagļu ciemā
12 063,70
Līdz 30.12.2009
Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Nagļu pagastā Nagļu ciemā
8 330,50
Līdz 30.12.2009

Click to Listen highlighted Text!