Finanšu komitejas sēde (11.01.2024.)

Publicēts: 09.01.2024

Atjaunots: 16.01.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES FINANŠU KOMITEJAS
AGENDA
2024. gada 11. janvārī
(in Rezekne, at 10.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 18. janvāra saistošo noteikumu Nr. 19 “Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
 2. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Rēzeknes rajona Viļānu pilsētas domes priekšsēdētājam J.T.
 3. On the recalculation of the granted benefit to former HEAD of the council OF THE Council and Viļānu of the council OF Viļānu, A.P.
 4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Viļānu novada domes priekšsēdētājai J.I.
 5. On the recalculation of the granted allowance to former president OF the Council, Mr I.J.
 6. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Dekšāres pagasta padomes priekšsēdētājam J.B.
 7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Griškānu pagasta padomes priekšsēdētājai I.G.
 8. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājam J.G.
 9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J.P.
 10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.
 11. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam, P.L.
 12. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M.
 13. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Silmalas pagasta padomes priekšsēdētājam E.G.
 14. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Sokolku pagasta padomes priekšsēdētājai L.V.
 15. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam P.B.
 16. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Verēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.
 17. Par pabalsta daļas pārrēķinu bijušajam Verēmu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.
 18. Par nekustamā īpašuma Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 19. Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas NISSAN NAVARA pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Vērēmu pagastā.
 20. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Rītupes ielā 31 - 1, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 21. Par dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rītupes ielā 31 - 4, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 22. Par dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rītupes ielā 31 - 6, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ailes”, Kaunatas pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi”, Vērēmu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 25. Regarding the recording of apartment properties in the Land Register.
 26. Par nekustamā īpašuma „(..)”, Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
 27. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Strautiņi”- (..) , Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai R.T.
 28. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai S.E.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai V.T.
 30. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mediķu ielā (..), Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.B.
 31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.P.
 32. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai Ē.Z.
 33. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Smilšu ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.I.
 34. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Smilšu ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.C.
 35. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ezeru ielā (..), Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.L.
 36. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai S.K.
 37. Par samaksas samazināšanu V.K. par īpašumā piešķirto zemi Griškānu pagastā.
Click to Listen highlighted Text!