Kultūras centri

Kultūras pasākumu organizatoru koordinatori apvienībās

Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Nautrēnu apvienībā
Inga Vigule
Phone: 28335357
E-mail: inga.vigule@rezeknesnovads.lv
Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Dricānu apvienībā
Sarmīte Stepina
Phone: 26665868
Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Viļānu apvienībā

Margarita Cakula
Phone: 28662346
E-mail: margarita.cakula@rezeknesnovads.lv

Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Maltas apvienībā

Santa Ostaša
Phone: 25127340
E-mail: santa.ostasa@rezeknesnovads.lv

Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Kaunatas apvienībā

Vija Jeršova
Phone: 28783860
E-mail: vija.jersova@rezeknesnovads.lv

Kultūras pasākumu organizatori

Audrinu civil parish culture house
Address: Piemiņas iela 9, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611
Kultūras pasākumu organizators: Tamara Smirnova
Phone: 25412872
Berzgales parish cultural house
Address: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612
Kultūras pasākumu organizators: Gunta Rozenfelde Matvejenko
Phone: 27125413
Čornajas parish Čornajas People's house
Address: Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617
Kultūras pasākumu organizators: Sintija Tihomirova
Phone: 28881563
Chornajas civil parish
Address: Rēzeknes iela 2, Ratnieki, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617
Kultūras pasākumu organizators: Vija Jeršova
Phone: 28783860
E-mail: vija.jersova@rezeknesnovads.lv
Dekšāres tautas nams

Address:  Nākotnes Street 6, decretary, Dekšāres parish, Rezekne novj, LV-4614
Kultūras darba organizators: Gunta Greisle
Phone: 28107236
E-mail: gunta.greisle@rezeknesnovads.lv

Dricāni parish cultural house
Address: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Kultūras pasākumu organizators: Sarmīte Stepina
Telephone: 26665868
Feimaņu parish cultural house
Address: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623
Kultūras pasākumu organizators: Dina šmaukstele
Telephone: 26478741
E-mail: dina.smaukstele@rezeknesnovads.lv
Gaigalava parish cultural house
Address:Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Kultūras pasākumu organizators: Valentīna Deksne
Phone: 29498655
E-mail: valentina.deksne@rezeknesnovads.lv
Griškāni parish cultural house
Address: Central Street 27, Sprūdževa, Griškāni parish, LV-4641
Kultūras pasākumu organizators: Vija Proveja
Phone: 26487354
E-mail: vija.proveja@rezeknesnovads.lv
Ilzeskalna civil parish
Address: Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619
Kultūras pasākumu organizators: Anna Višķere
Phone: 29498652
E-mail: anna.viskere@rezeknesnovads.lv
Kantinieku civil parish sports and recreational centre
Address: “Sporta un atpūtas centrs”, Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621
Kultūras pasākumu organizators: Inese Vērdiņa
Telephone: 27301141
E-mail: inese.verdina@rezeknesnovads.lv
Kaunatas civil parish

Address: Ķiršu iela 9, Dubuļi, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4616
Kultūras pasākumu organizators:
Aija Kuzminska
Phone: 29474627
E-mail: aija.kuzminska@rezeknesnovads.lv

Kaunata civil parish
Address: Rāznas iela 14, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Kultūras pasākumu organizators:
Aija Kuzminska
Phone: 29474627
E-mail: aija.kuzminska@rezeknesnovads.lv
Lendzu parish cultural house
Address: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625
Kultūras pasākumu organizators: Jānis Matvejenko
Phone: 20097449
E-mail: janis.matvejenko@rezeknesnovads.lv
Lūznavas pagasta kultūras centrs

Address: Lūznavas pagasta zāle, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., LV-4627
Kultūras pasākumu organizators: Katrīna Grietiņa
Phone: 20223271
E-mail: katrina.grietina@rezeknesnovads.lv

Maltas parish cultural house
Address: 1. maija iela 80, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Kultūras pasākumu organizators: Martin Shadurska
Phone: 26275765
Mākoņkalns parish, People's House
Address: Līgo iela 1, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV-4626
Kultūras pasākumu organizators: Skaidrite Beitane
Phone: 26593450
E-mail: skaidrite.beitane@rezeknesnovads.lv
Nagļu civil parish
Address: “Tautas nams”, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Kultūras pasākumu organizators: Anna Baleiša
Phone: 26398826
E-mail: anna.baleisha@rezeknesnovads.lv
Nautrēni parish sport Halle – cultural house
Address: “Halle”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Kultūras pasākumu organizators: Inga Vigule
Phone: 28335357
E-mail: inga.vigule@rezeknesnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators: Marta Zvejsalniece
Phone: 20260033
E-mail: marta.zvejsalniece@rezeknesnovads.lv
Ozolaine parish
Address: “Bekši-7 ″, c. Bekši, Ozolaine parish, Rezekne municipality, LV-4633
Kultūras pasākumu organizators: Santa Ostaša
Phone: 25127340
Ozolmuiža parish cultural house
Address: “Centrs”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Kultūras pasākumu organizators: Iveta Ieva Aleksāne
Phone: 28688041
E-mail: iveta-ieva.aleksane@rezeknesnovads.lv
Pušas parish, People's House
Address: Parka iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635
Kultūras pasākumu organizators: Līga Ratnika
Phone: 28325655
Rikavas civil parish cultural house
Address: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648
Kultūras pasākumu organizators: Inese Vērdiņa
Phone: 27301141
E-mail: inese.verdina@rezeknesnovads.lv
Sakstagala civil parish centre
Address: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638
Kultūras pasākumu organizators: Ināra Grietiņa
Phone: 26319870
E-mail: inara.grietina@rezeknesnovads.lv
Silmalas parish cultural house
Address: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Kultūras pasākumu organizators: Kristīna Streļcova
Phone: 22454556
Silmalas parish culture house
Address: Miera iela 9, Kruki, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Kultūras pasākumu organizators: Natālija Valinika
Phone: 26453316
Silmalas parish Ružinas Cultural House
Address: Jaunatnes iela 3, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Kultūras pasākumu organizators: Natālija Valinika
Phone: 26453316
Silmalas parish Štikānu cultural House
Address: Preiļu iela 9, Štikāni, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Kultūras pasākumu organizators: Kristīna Streļcova
Phone: 22454556
Sokolku civil parish club

Address: “Pagasta administratīvā ēka”, Strupļi, Sokolku pag., Rēzeknes nov., LV-4640
Kultūras pasākumu organizators: Aleksandra Bistrova
Phone: 26027843
E-mail: aleksandra.bistrova@rezeknesnovads.lv

Stalerova civil parish
Address: Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642
Kultūras pasākumu organizators: Dzintra Gribuste
Phone: 28357891
E-mail: dzintra.gribuste@rezeknesnovads.lv
Stružānu parish cultural house

Address: Peace Street 14, Sherjans, Struijan parish, Rezekne novj, LV-4643
Kultūras pasākumu organizators: Leocadia Razgale
Phone: 29122068
E-mail: leokadija.razgale@rezeknesnovads.lv

“Sabiedrisko aktivitāšu centrs “Strūžānu skola”

Address: “Strūžānu skola”, Strūžāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4649
Kultūras pasākumu organizators: Antoņina Rudzusieka
Phone: 27833874
E-mail: struzanuskola.sac@inbox.lv

Vērēmu parish, People's House
Address: Centra iela 4, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647
Kultūras pasākumu organizators: Anna Višķere
Phone: 29498652
E-mail: anna.viskere@rezeknesnovads.lv
Vilani Culture House

Address:  Kultūras area 2, Viļāni, Rēzekne novj, LV-4650
Kultūras pasākumu organizators: Margarita Cakula
Phone: 28662346
E-mail: margarita.cakula@rezeknesnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators: Līva Kanča
Phone: 26908886
E-mail: liva.kanca@rezeknesnovads.lv

 

Click to Listen highlighted Text!