Kultūras nami

Audriņu pagasta kultūras nams
Adrese: Piemiņas iela 9a, Audriņu pag., LV-4611
Vadītāja: Tamāra Smirnova
Telefons: 64640318, LMT 25412872, TELE2 22323551
Bērzgales pagasta kultūras nams
Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales pag., LV-4612
Vadītāja: Daila Ekimāne
Telefons: 64644633 (sekretāre), 26185204
Čornajas tautas nams
Adrese: Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts
Vadītāja: Santa Viša – Gaisiņa  (ilgstošā prombūtnē)
Telefons: 26415942
E-pasts: santa.visa@rezeknesnovads.lv
Čornajas pagasta Ratnieku tautas nams
Adrese: Čornajas pag., Ratnieki , Rēzeknes iela 1, LV-4617
Vadītāja: Vija Jeršova
Telefons: 64640979, 28783860
E-pasts: vija.jersova@rezeknesnovads.lv
Dekšāres pagasta pārvaldes mazā zāle

Adrese:  Nākotnes iela 6, Dekšāre, Dekšāres pag., Rēzeknes nov., LV-4614
Kultūras darba organizatore: Nellija Strode
Telefons: 
E-pasts: nellija.strode@vilani.lv

Dricānu pagasta kultūras nams
Adrese: Dricāni, Dricānu pag., LV-4615
Vadītāja: Sarmīte Stepiņa
Telefons: 26665868
E-pasts: sarmite.stepina@rezeknesnovads.lv
Feimaņu pagasta kultūras nams
Adrese: Feimaņi, Feimaņu pag., LV-4623
Vadītāja:  Dina Šmaukstele
Telefons: 26478741, 64644750
Fax: 64644892
E-pasts: dina.smaukstele@rezeknesnovads.lv
Gaigalavas pagasta kultūras nams
Adrese: Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes iela 2, LV-4618
Vadītāja: Valentīna Deksne
Telefons: 64644534, 29498655
Fax : 64644539
E-pasts: valentina.deksne@rezeknesnovads.lv
Griškānu pagasta kultūras nams
Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., LV-4641
Vadītāja: 
Telefons: 
E-pasts:
Ilzeskalna pagasta tautas nams
Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., LV-4619
Vadītāja: Anna Višķere
Telefons: 29498652
Fax: 64644580
E-pasts: anna.viskere@rezeknesnovads.lv
Kaunatas pagasta tautas nams
Adrese: Rāznas iela 14, Kaunatas pag. LV-4622
Vadītāja:  Līna Šlapakova
Telefons: 22046065
E-pasts: lina.slapakova@kaunata.lv
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs
Adrese: Liuža, Kantinieku pag., LV- 4621
Vadītāja: Valda Tutina
Telefons: 28727103
E-pasts: valda.tutina@rezeknesnovads.lv
Lendžu pagasta kultūras nams
Adrese: Lendži, Lendžu pag., Viraudas iela 3, LV-4625
Vadītājs: Jānis Matvejenko
Telefons: 20097449
E-pasts: janis.matvejenko@rezeknesnovads.lv
Lūznavas pagasta zāle

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., LV-4627
Kultūras pasākumu organizatore:
Telefons:
e-pasts:  @rezeknesnovads.lv

Mākoņkalna pagasta tautas nams
Adrese: Lipušķi, Mākoņkalna pag., Līgo iela 1, LV-4626
Vadītāja: Skaidrīte Beitāne
Telefons: 26593450
E-pasts: skaidrite.beitane@rezeknesnovads.lv
Maltas pagasta kultūras nams
Adrese: 1.maija iela 80, Maltas pag., LV-4630
Vadītāja: Elīna Prusaka
Telefons: 64632065, 26117782
Fax: 64621401
Mājas lapa: www.malta.lv
Nagļu pagasta tautas nams
Adrese: Nagļi, Nagļu pag., LV-4631
Vadītāja: Anna Baleiša
Telefons: 64644339, 26398826
Fax: 64644323
E-pasts: anna.baleisha@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams
Adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., LV-4652
Vadītāja: Inga Vigule
Telefons: 28335357
Fax: 64628805
E-pasts: inga.vigule@rezeknesnovads.lv
Ozolaines pagasta tautas nams
Adrese: “Bekši-7″, c. Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Vadītāja: Santa Ostaša
Telefons: 64640171 (pagasta pārvaldē) 25127340
E-pasts: santa.ostasa@ozolaine.lv
Ozolmuižas pagasta kultūras nams
Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., LV-4633
Vadītājs:
Telefons: 
E-pasts:
Pušas pagasta tautas nams
Adrese: Parka iela 1, Pušas pag., LV-4635
Vadītāja: Līga Ratnika
Telefons: 28325655
E-pasts: liga.ratnika@rezeknesnovads.lv
Rikavas pagasta kultūras nams
Adrese: Jaunības iela 10, Rikavas pag., LV-4648
Vadītāja: Inese Vērdiņa
Telefons: 64607087, 27301141
E-pasts: inese.verdina@rezeknesnovads.lv
Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs
Adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., LV-4645
Vadītāja:
Telefons:
E-pasts:
Silmalas pagasta Ružinas kultūras nams
Adrese: Vecružina, Silmalas pag., Jaunatnes iela 1, LV-4636
Vadītāja:  Tatjana Kremņova
Telefons: 64644830, 20464460
Fax: 64644830
E-pasts: tatjana.volkova@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta kultūras nams
Adrese: Silmalas pag., Gornica, Saules iela 4, LV-4630
Vadītāja: Sabīne Liāna Filatova
Telefons: 64644830, 28934024
E-pasts: sabine.filatova@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta Kruku kultūras nams
Adrese: Kruki, Silmalas pag., Miera iela 9, LV-4636
Vadītāja: Natālija Valinika
Telefons: 26453316
E-pasts: natalija.valinika@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta Štikānu kultūras nams
Adrese: Štikāni, Silmalas pag., LV-4644
Vadītāja: Sabīne Liāna Filatova
Telefons: 28934024
E-pasts: sabine.filatova@rezeknesnovads.lv
Sokolku pagasta klubs

Vadītāja: Aleksandra Bistrova
Adrese:  Gaisma, Strupļi, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4640
E-pasts: aleksandra.bistrova@rezeknesnovads.lv

Stoļerovas pagasta saietu nams
Adrese: Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pag., LV-4642
Vadītāja: Dzintra Gribuste
Telefons: 28357891
E-pasts: dzintra.gribuste@rezeknesnovads.lv
Stružānu pagasta kultūras nams

Adrese: Miera iela 14, Stružānu pag., LV-4643
Kultūras nama vadītāja: Leokādija Razgale,
Telefons: 64667042, 29122068
E-pasts: leokadija.razgale@rezeknesnovads.lv

Vērēmu pagasta tautas nams
Adrese: J. Zvīdra 4, Sondori, Vērēmu pag., LV-4647
Vadītāja:  Anna Višķere
Telefons: 29498652
E-pasts: anna.viskere@rezeknesnovads.lv
Viļānu kultūras nams

Adrese:  Kultūras laukums 2, Viļāni,  Rēzeknes nov., LV-4650
Vadītāja: Margarita Cakula
Telefons: 28662346
E-pasts: margarita.cakula@rezeknesnovads.lv,  vilanu_kn@inbox.lv 
Kultūras pasākumu organizatore: Anna Stafecka, anna.stafecka@rezeknesnovads.lv

 

 

Click to listen highlighted text!