Kultūras centri

Kultūras pasākumu organizatoru koordinatori apvienībās

Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Nautrēnu apvienībā
Inga Vigule
Tālrunis: 28335357
E-pasts: inga.vigule@rezeknesnovads.lv
Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Dricānu apvienībā
Sarmīte Stepiņa
Tālrunis: 26665868
Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Viļānu apvienībā

Margarita Cakula
Tālrunis: 28662346
E-pasts: margarita.cakula@rezeknesnovads.lv

Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Maltas apvienībā

Santa Ostaša
Tālrunis: 25127340
E-pasts: santa.ostasa@rezeknesnovads.lv

Kultūras pasākumu organizatoru koordinators Kaunatas apvienībā

Vija Jeršova
Tālrunis: 28783860
E-pasts: vija.jersova@rezeknesnovads.lv

Kultūras pasākumu organizatori

Audriņu pagasta kultūras nams
Adrese: Piemiņas iela 9, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611
Kultūras pasākumu organizators: Tamāra Smirnova
Tālrunis: 25412872
Bērzgales pagasta kultūras nams
Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612
Kultūras pasākumu organizators: Gunta Rozenfelde Matvejenko
Tālrunis: 27125413
Čornajas pagasta Čornajas tautas nams
Adrese: Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617
Kultūras pasākumu organizators: Sintija Tihomirova
Tālrunis: 28881563
Čornajas pagasta Ratnieku tautas nams
Adrese: Rēzeknes iela 2, Ratnieki, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617
Kultūras pasākumu organizators: Vija Jeršova
Tālrunis: 28783860
E-pasts: vija.jersova@rezeknesnovads.lv
Dekšāres tautas nams

Adrese:  Nākotnes iela 6, Dekšāre, Dekšāres pag., Rēzeknes nov., LV-4614
Kultūras darba organizators: Gunta Greisle
Tālrunis: 28107236
E-pasts: gunta.greisle@rezeknesnovads.lv

Dricānu pagasta kultūras nams
Adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Kultūras pasākumu organizators: Sarmīte Stepiņa
Telefons: 26665868
Feimaņu pagasta kultūras nams
Adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623
Kultūras pasākumu organizators: Dina Šmaukstele
Telefons: 26478741
E-pasts: dina.smaukstele@rezeknesnovads.lv
Gaigalavas pagasta kultūras nams
Adrese:Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Kultūras pasākumu organizators: Valentīna Deksne
Tālrunis: 29498655
E-pasts: valentina.deksne@rezeknesnovads.lv
Griškānu pagasta kultūras nams
Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., LV-4641
Kultūras pasākumu organizators: Vija Proveja
Tālrunis: 26487354
E-pasts: vija.proveja@rezeknesnovads.lv
Ilzeskalna pagasta tautas nams
Adrese: Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619
Kultūras pasākumu organizators: Anna Višķere
Tālrunis: 29498652
E-pasts: anna.viskere@rezeknesnovads.lv
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs
Adrese: “Sporta un atpūtas centrs”, Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621
Kultūras pasākumu organizators: Inese Vērdiņa
Telefons: 27301141
E-pasts: inese.verdina@rezeknesnovads.lv
Kaunatas pagasta Dubuļu klubs

Adrese: Ķiršu iela 9, Dubuļi, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4616
Kultūras pasākumu organizators:
Aija Kuzminska
Tālrunis: 29474627
E-pasts: aija.kuzminska@rezeknesnovads.lv

Kaunatas pagasta tautas nams
Adrese: Rāznas iela 14, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Kultūras pasākumu organizators:
Aija Kuzminska
Tālrunis: 29474627
E-pasts: aija.kuzminska@rezeknesnovads.lv
Lendžu pagasta kultūras nams
Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625
Kultūras pasākumu organizators: Jānis Matvejenko
Tālrunis: 20097449
E-pasts: janis.matvejenko@rezeknesnovads.lv
Lūznavas pagasta kultūras centrs

Adrese: Lūznavas pagasta zāle, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., LV-4627
Kultūras pasākumu organizators: Katrīna Grietiņa
Tālrunis: 20223271
E-pasts: katrina.grietina@rezeknesnovads.lv

Maltas pagasta kultūras nams
Adrese: 1. maija iela 80, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Kultūras pasākumu organizators: Mārīte Šadurska
Tālrunis: 26275765
Mākoņkalna pagasta tautas nams
Adrese: Līgo iela 1, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV-4626
Kultūras pasākumu organizators: Skaidrīte Beitāne
Tālrunis: 26593450
E-pasts: skaidrite.beitane@rezeknesnovads.lv
Nagļu pagasta tautas nams
Adrese: “Tautas nams”, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Kultūras pasākumu organizators: Anna Baleiša
Tālrunis: 26398826
E-pasts: anna.baleisha@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams
Adrese: “Halle”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Kultūras pasākumu organizators: Inga Vigule
Tālrunis: 28335357
E-pasts: inga.vigule@rezeknesnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators: Marta Zvejsalniece
Tālrunis: 20260033
E-pasts: marta.zvejsalniece@rezeknesnovads.lv
Ozolaines pagasta tautas nams
Adrese: “Bekši-7″, c. Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Kultūras pasākumu organizators: Santa Ostaša
Tālrunis: 25127340
Ozolmuižas pagasta kultūras nams
Adrese: “Centrs”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Kultūras pasākumu organizators: Iveta Ieva Aleksāne
Tālrunis: 28688041
E-pasts: iveta-ieva.aleksane@rezeknesnovads.lv
Pušas pagasta tautas nams
Adrese: Parka iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635
Kultūras pasākumu organizators: Līga Ratnika
Tālrunis: 28325655
Rikavas pagasta kultūras nams
Adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648
Kultūras pasākumu organizators: Inese Vērdiņa
Tālrunis: 27301141
E-pasts: inese.verdina@rezeknesnovads.lv
Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs
Adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638
Kultūras pasākumu organizators: Ināra Grietiņa
Tālrunis: 26319870
E-pasts: inara.grietina@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta kultūras nams
Adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Kultūras pasākumu organizators: Kristīna Streļcova
Tālrunis: 22454556
Silmalas pagasta Kruķu kultūras nams
Adrese: Miera iela 9, Kruki, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Kultūras pasākumu organizators: Natālija Valinika
Tālrunis: 26453316
Silmalas pagasta Ružinas kultūras nams
Adrese: Jaunatnes iela 3, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Kultūras pasākumu organizators: Natālija Valinika
Tālrunis: 26453316
Silmalas pagasta Štikānu kultūras nams
Adrese: Preiļu iela 9, Štikāni, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Kultūras pasākumu organizators: Kristīna Streļcova
Tālrunis: 22454556
Sokolku pagasta klubs

Adrese: “Pagasta administratīvā ēka”, Strupļi, Sokolku pag., Rēzeknes nov., LV-4640
Kultūras pasākumu organizators: Aleksandra Bistrova
Tālrunis: 26027843
E-pasts: aleksandra.bistrova@rezeknesnovads.lv

Stoļerovas pagasta saietu nams
Adrese: Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642
Kultūras pasākumu organizators: Dzintra Gribuste
Tālrunis: 28357891
E-pasts: dzintra.gribuste@rezeknesnovads.lv
Stružānu pagasta kultūras nams

Adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Kultūras pasākumu organizators: Leokādija Razgale
Tālrunis: 29122068
E-pasts: leokadija.razgale@rezeknesnovads.lv

“Sabiedrisko aktivitāšu centrs “Strūžānu skola”

Adrese: “Strūžānu skola”, Strūžāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4649
Kultūras pasākumu organizators: Antoņina Rudzusieka
Tālrunis: 27833874
E-pasts: struzanuskola.sac@inbox.lv

Vērēmu pagasta tautas nams
Adrese: Centra iela 4, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647
Kultūras pasākumu organizators: Anna Višķere
Tālrunis: 29498652
E-pasts: anna.viskere@rezeknesnovads.lv
Viļānu kultūras nams

Adrese:  Kultūras laukums 2, Viļāni,  Rēzeknes nov., LV-4650
Kultūras pasākumu organizators: Margarita Cakula
Tālrunis: 28662346
E-pasts: margarita.cakula@rezeknesnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators: Līva Kanča
Tālrunis: 26908886
E-pasts: liva.kanca@rezeknesnovads.lv

 

Click to listen highlighted text!