Bibliotēkas

Audriņu pagasta bibliotēka

Adrese: Krasuhas iela 3, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4611

Vadītāja: Oksana Brokāne
Tālrunis: 64640353 (ambulance)
Mob.tālr: 26576386
E-pasts: oksana.brokane@rezeknesnovads.lv

Waze

Bērzgales pagasta bibliotēka

Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612

Vadītāja: Ilze Čudare - Sergejeva
Tālr./Fakss: 64644633 (pagasta pārvaldē)
Mob.tālr: 28740141
E-pasts: ilze.cudare@rezeknesnovads.lv

Waze

Čornajas pagasta bibliotēka

Adrese: Rēzeknes iela 2, Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622

Vadītāja: Alla Bule
Tālrunis: 64640979
E-pasts: alla.bule@rezeknesnovads.lv

Waze

Čornajas pagasta bibliotēkas Rāznas nodaļa

Adrese: Nākotnes iela 3, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617

Bibliotekāre: Silvija Deksne
Tālrunis: 64637553
E-pasts: silvija.deksne@rezeknesnovads.lv

Waze

Dricānu pagasta bibliotēka

Adrese: "Dricānu bērnudārzs", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615

Vadītāja: Ineta Veļičko
Mob.tālr.: 26623970
E-pasts: ineta.velicko@rezeknesnovads.lv

Waze

Dekšāres pagasta bibliotēka

Adrese: Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pagasts, LV-4614

Vadītāja: Iveta Jonina
64640122
E-pasts: iveta.jonina@rezeknesnovads.lv

Waze

Feimaņu pagasta bibliotēka

Adrese: "Pagasta māja", Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623

Vadītāja: Erna Ulase
Tālrunis: 64644750
E-pasts: erna.ulase@rezeknesnovads.lv

Waze

Gaigalavas pagasta bibliotēka

Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4618

Vadītāja: Vilma Kolneja
Mobilais tālrunis: 27290132
E-pasts: vilma.kolneja@gaigalava.lv

Waze

Gaigalavas pagasta bibliotēkas Vecstrūžānu nodaļa

Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4649

Bibliotekāre: Vija Sjomkāne
Mob. tālr: 29373472
E-pasts: vija.sjomkane@rezeknesnovads.lv

Waze

Griškānu pagasta bibliotēka

Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4641

Vadītāja: Vija Proveja
Tālrunis: 64640507
Mob.Tālr: 26487354
E-pasts: vija.proveja@rezeknesnovads.lv

Waze

Ilzeskalna pagasta bibliotēka

Adrese: Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4619

Vadītāja: Ināra Strode
Tālrunis: 29411306
E-pasts: inara.strode@rezeknesnovads.lv

Waze

Kantinieku pagasta bibliotēka

Adrese: "Administratīvais centrs", Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4621

Vadītāja: Ludmila Rapša
Tālrunis: 64640641
E-pasts: ludmila.rapsa@rezeknesnovads.lv

Waze

Kaunatas pagasta bibliotēka

Adrese: Rāznas iela 32, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622

Vadītāja: Regīna Kablanova
Mob.tālr.: 29471838
E-pasts: regina.kablanova@kaunata.lv

Waze

Kaunatas pagasta bibliotēkas Dubuļu nodaļa

Adrese: Ķiršu iela 9, Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4616

Bibliotekāre: Irēna Lovčinovska
Tālrunis: 64644250
E-pasts: irena.lovcinovska@rezeknesnovads.lv

Waze

Lendžu pagasta bibliotēka

Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4625

Vadītāja: Ilga Gudrika
Tālrunis: 62601053
E-pasts: ilga.gudrika@rezeknesnovads.lv

Waze

Lūznavas pagasta bibliotēka

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4627

Vadītāja: Vita Gaile
Tālrunis: 64646017
E-pasts: inese.leitane@rezeknesnovads.lv

Waze

Mākoņkalna pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 3, Lipušķi, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626

Vadītāja: Ināra Smirnova
Tālrunis: 64646742
E-pasts: inara.smirnova@rezeknesnovads.lv

Waze

Maltas pagasta bibliotēka

Adrese: Stacijas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630

Vadītāja: Antoņina Krūza
Tālrunis: 64632078, 26115508
E-pasts: maltas_biblioteka@inbox.lv

Waze

Nagļu pagasta bibliotēka

Adrese: Adrese: "Priedītes", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631

Vadītāja: Inese Benjava
Tālrunis: 64644272
E-pasts: inese.benjava@rezeknesnovads.lv

Waze

Nautrēnu pagasta bibliotēka

Adrese: "Vālodzīte", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4652

Vadītāja: Nellija Viļuma
Tālrunis: 64644416 (bērnudārzā)
Mob.tālr: 26363203
E-pasts: nellija.viluma@rezeknesnovads.lv

Waze

Ozolaines pagasta bibliotēka

Adrese: "Bekši 7", Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633

Vadītāja: Anita Eisaka
Mob. tālr.: 26009181
E-pasts: anita.eisaka@ozolaine.lv

Waze

Ozolmuižas pagasta bibliotēka

Adrese: “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633

Vadītāja: Diana Strucinska
Tālr./Fakss: 64644032
E-pasts: diana.strucinska@rezeknesnovads.lv

Waze

Pušas pagasta bibliotēka

Adrese: Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4635

Vadītāja: Līga Ratnika
Tālr. 64646046, 28325655
E-pasts: liga.ratnika@rezeknesnovads.lv

Waze

Rikavas pagasta bibliotēka

Adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4648

Vadītāja: Vilma Poplavska
Tālrunis: 64607086
E-pasts: vilma.poplavska@rezeknesnovads.lv

Waze

Sakstagala pagasta bibliotēka

Adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638

Vadītāja: Ingrīda Mažāne
Tālrunis: 64640575, 26490005
E-pasts: ingrida.mazane@rezeknesnovads.lv

Waze

Silmalas pagasta bibliotēka

Adrese: Miera iela 9, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4636

Vadītāja: Anita Laizāne
Tālrunis: 64644953
E-pasts: anita.laizane@rezeknesnovads.lv

Waze

Silmalas pagasta bibliotēkas Gornicas nodaļa

Adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630

Bibliotekāre: Diāna Rakova
Tālr.: 64644830 ( pagasta pārvaldē)
Mob.tālr.: 26105479
E-pasts: diana.rakova@rezeknesnovads.lv

Waze

Silmalas pagasta bibliotēkas Ružinas nodaļa

Adrese: Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4636

Bibliotekāre: Larisa Varlamova
Tālrunis: 64646132
E-pasts: larisa.varlamova@rezeknesnovads.lv

Waze

Silmalas pagasta bibliotēkas Štikānu nodaļa

Adrese: Preiļu iela 8, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Bibliotekāre: Aļona Filatova
Tālrunis: 64646941
E-pasts: alona.filatova@rezeknesnovads.lv

Waze

Sokolku pagasta bibliotēka

Adrese: “Strupļi”, Strupļi, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4640

Vadītāja: Anfiza Orlova
Tālrunis: 25962048
E-pasts: Anfiza.orlova@rezeknesnovads.lv

Waze

Stoļerovas pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4642

Vadītāja: Anna Kraule
Tālr./fakss: 64644192 (pagasta pārvaldē)
E-pasts: anna.kraule@rezeknesnovads.lv

Waze

Stružānu pagasta bibliotēka

Adrese: Miera iela 14A, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643

Vadītāja: Anna Esta
Tālrunis: 27880618
E-pasts: anna.esta@rezeknesnovads.lv

Waze

Vērēmu pagasta bibliotēka

Adrese: Jāņa Zvīdra iela 3C, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4647

Vadītāja: Regīna Volkova
Tālrunis: 64605905
E-pasts: regina.volkova@rezeknesnovads.lv

Waze

Viļānu pilsētas bibliotēka

Adrese: Kultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650

Vadītāja: Anita Dakule
Tālrunis: 27124961
E-pasts: vilanubiblioteka@vilani.lv
anita.dakule@rezeknesnovads.lv

Waze

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka

Adrese: Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pag., LV-4650

Vadītāja: Anita Kiļupe
Tālrunis: 26146133
E-pasts: Anita.kilupe@rezeknesnovads.lv

Waze
Click to listen highlighted text!