Amatierteātri

Audriņu kultūras nama dramatiskais kolektīvs „Potešņiki”

Tālrunis: 25412872

E-pasts: audrinukn@inbox.lv

Dibināšanas gads: 1995.
Vadītāja: Tamāra Smirnova

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama dramatiskais kolektīvs „Sit saujā”

Tālrunis: 28783860

E-pasts: vijajersova@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Vija Jeršova

Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centra teātra draugu kopa

Tālrunis: 26319870

E-pasts: Igrietina@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2014.
Vadītāja Ināra Grietiņa

Dricānu kultūras nama dramatiskais kolektīvs ”Siebrineicys”

Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Genovefa Jonāne

Feimaņu kultūras nama dramatiskais kolektīvs “Savējie”

Tālrunis: 29437896

Dibināšanas gads: 2008.
Vadītāja: Ināra Reinika

Gaigalavas kultūras nama amatierteātris „Apīnis”

Tālrunis: 29498655

E-pasts: gaigalavakn@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2005.
Vadītāja: Valentīna Deksne

Gaigalavas kultūras nama amatierteātris „Bykovīši”

Tālrunis: 29498655

E-pasts: gaigalavakn@inbox.lv

Dibināšanas gads: 1995.
Vadītāja: Valentīna Deksne

Gaigalavas kultūras nama senioru amatierteātris „Optimisti”

Dibināšanas gads: 1996.
Vadītāja: Ilze Vugule
Kontaktpersona: Valentīna Deksne

Griškānu pagasta kultūras nama dramatiskais pulciņš “Aizspogulija”

Dibināšanas gads: 2009.
Vadītāja: Inga Oltiņa

Ilzeskalna tautas nama dramatiskais kolektīvs

Tālrunis: 64644583

E-pasts: annaviskere@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2008.
Vadītāja: Anna Višķere

Kaunatas tautas nama dramatiskais kolektīvs “Kaunatas runōtōji”

Tālrunis: 29463881

E-pasts: nellija40@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2005.
Vadītāja: Nellija Vasiļjeva

Kaunatas pagasta Dubuļu tautas nama dramatiskais kolektīvs “Traļi-vaļi”

Tālrunis: 26402305

E-pasts: zanna7774@inbox.lv

Dibināšanas gads: 1999.
Vadītāja: Žanna Anisčenko

Mākoņkalna tautas nama dramatiskais kolektīvs “Raudive”

Tālrunis: 26309912

E-pasts: reginatrule@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2007.
Vadītāja: Regīna Trūle

Lendžu kultūras nama dramatiskais pulciņš „Atspūļa”

Tālrunis: 29397068

E-pasts: ligitamelko@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Inga Cipruse- Īvone
Tālrunis: 20276787
E-pasts:
Kontaktpersona: Ligita Meļko

Maltas kultūras nama amatierteātris „Noktirne”

Tālrunis: 26117782

E-pasts: elinaprusaka@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2004.
Vadītāja: Elīna Prusaka

Maltas pagasta kultūras nama dramatiskais kolektīvs “Smaidam”

Vadītāja Mārīte Šadurska
Dibināšanas gads: 2019

Pušas tautas nama dramatiskais kolektīvs

Tālrunis: 28325655

E-pasts: liga.ratnika@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2007.
Vadītāja: Līga Ratnika

Nagļu tautas nama dramatiskais kolektīvs

Dibināšanas gads: 2004.
Vadītāja: Anna Baleiša

Nautrēnu pagasta Rogovkas dramatiskais kolektīvs

Tālrunis: 26421838

E-pasts: marutamiscenko@inbox.lv

Dibināšanas gads: 1998.
Vadītāja: Maruta Miščenko

Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātris

Tālrunis: 29122057

E-pasts: erika.bozovica@inbox.lv

Dibināšanas gads: 1915.
Vadītāja: Ērika Bozoviča

Strūžānu kultūras nama amatierteātris „Škārzloti”

Tālrunis: 29174868

E-pasts: sarmite.taunaga@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2011.
Vadītāja: Sarmīte Stepiņa

Krievu amatierteātris „Horoshee nastroenie”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Dibināšanas gads: 2013.
Vadītājs: Aleksandrs Spundžāns

Amatierteātris „Kas ir, tas ir”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Dibināšanas gads: 1992.
Vadītāja: Ināra Grietiņa

Amatierteātris „Analiz”

Adrese: Sokolku pagasta klubs, Gaisma, Strupļi, Sokolku pag., LV-4640

Dibināšanas gads: 2001.
Vadītāja: Aleksandra Bistrova

Dramatiskā kopa "Kūpā"

Adrese: Nākotnes iela 2, “Dekšāres”, Dekšāres pagasts, LV-4614

Dibināšanas gads: 2001.
Vadītāja: Anna Šperga

Click to listen highlighted text!