Binding Provisions Projects

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 30 of the municipality of Rēzekne of 17 June 2010 on the management rules of the Rēzekne municipality”

Publicēts 14.03.2014

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 52 of the municipality of Rēzekne of 17 February 2011 on the benefits of the municipal aid for the municipality of Rezekne”

Publicēts 09.12.2013

SN project “on amendments to Rezekne nov. Pašv. 01.08.2013. SN No. 3“ Regulations and graphical part of the spatial plan of the territory of Rezekne District Planning 2013-2024 ”

Publicēts 09.10.2013

Draft binding regulations “on real estate tax in Rēzekne municipality in 2014”

Publicēts 09.10.2013

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 30 of the municipality of Rēzekne of 17 June 2010 on the management rules of the Rēzekne municipality”

Publicēts 08.10.2013

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 41 of the municipality of Rēzekne of 16 September 2010 on public policy in the municipality of Rēzekne”

Publicēts 08.10.2013

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 42 of the municipality of Rēzekne of 16 September 2010 on the maintenance of domestic animals in Rezekne municipality”

Publicēts 08.10.2013

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 52 of the municipality of Rēzekne of 17 February 2011 on the benefits of the municipal aid for the municipality of Rezekne”

Publicēts 08.10.2013

SN projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 02.02.2012. SN Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes nov. pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”””

Publicēts 08.10.2013

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 101 of the municipality of Rēzekne of 21 March 2013 on street trade in Rēzekne municipality”

Publicēts 08.10.2013

Click to Listen highlighted Text!