Draft binding regulations “on the amendment of the binding Regulation No 12 of the municipality of Rēzekne of 3 December 2009 on the social assistance benefits of the municipality of Rezekne”

Publicēts 28.01.2013

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Stramkaleiuz e-pastusilvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2013.gada 5.februārim plkst.14.00.

Lejupielādes

Click to Listen highlighted Text!