Pieejams Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas celšanas

21.02.2024

Education

 Jaunajiem skolotājiem dažādās izglītības iestādēs pieejams Indukcijas gada atbalsts. Tā galvenais mērķis ir sekmēt pedagoģijas studiju absolventu iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicināt palikšanu skolotāja profesijā. 

Gan izglītības pārvaldēm, gan izglītības iestāžu vadībai ir iespēja sekmēt to, ka iestādē nodarbinātie skolotāji izmanto šo atbalsta iespēju.

Project website: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/eiropas-savienibas-strukturfondi/eiropas-socialais-fonds-plus-esf/esf-4227/

Projekta īstenošanas noteikumi: https://m.likumi.lv/

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Projekta mērķis ir sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā.

Click to Listen highlighted Text!