Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas skolotājām

25.04.2024

Education

2024. gada 24. aprīlī Rēzeknes  novada pirmsskolas skolotājas viesojās  Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādē (PII). Iestādē darbojas divas grupas –jaunākā jauktā vecuma grupa no 1,6 līdz 4 gadiem un vecākā jauktā vecuma grupa no 4 līdz 7 gadiem.  Semināra  temats: ”Mācāmies lasīt”. Metodisko materiālu dažādība lasītprasmes apguvei.

Pirmsskolas skolotājām tika piedāvāts novērot rotaļnodarbību, kas notika vecākā vecuma grupā telpās un iestādes āra vidē. Pirmsskolas skolotājām bija iespēja  pēc tam sniegt atgriezenisko saiti, izteikt savu viedokli par redzēto.

Grupā ir apvienoti trīs vecumi. Skolotāja ļoti labi prot izvirzīt bērniem sasniedzamo rezultātu. Bērni ir brīvi, atraisīti darbībās. Ļoti labi runā latviešu valodā, atbild uz jautājumiem ar pilniem teikumiem, prot izteikt savu viedokli, pamatot. Labi redzams, ka bērni ir pieradināti strādāt patstāvīgi (pašvadīti). Ja kaut kas nesanāk bērnam cits grupas biedrs palīdz, skaidro. Iestādē ir izveidoti apstakļi, lai bērni varētu darboties āra vidē. Un viņi to dara veiksmīgi.

 Katra pirmsskolas skolotāja ieguva  sev kādu ideju, kuru īstenos savā pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā. Tāpāt skolotājām bija lieliska iespēja apmeklēt Lūznavas muižu, uzzināt tās vēsturi un iejusties vēsturiskās  situācijās.

Paldies iestādes vadītājai Valentīnai Mališevai un visam kolektīvam par viesmīlību, radošām idejām, pieredzi!

Sagatavoja Griškānu PII “Sprīdītis’’ vadītāja  Svetlana Klīdzēja

Click to Listen highlighted Text!