Realizēts Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīvu projekts ,,Dzīvo zaļi”

23.10.2023

Projects

Biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” oktobrī kopā ar Rēzeknes novada skolēniem realizēja projektu par zaļo dzīvesveidu, alternatīviem enerģijas veidiem, to priekšrocībām un izmantošanu.

Ekskursiju laikā tika realizēts projekta pamatmērķis – dalībnieki iepazinās ar dabas resursiem-atjaunojamiem energoresursiem, to nozīmi un iegūšanu dažādās saimniecībās– kā iegūst un pārstrādā koksni,biogāzi un izmanto saules enerģiju. Ceļojums sākās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas apmeklējumu. Dalībnieku grupa apmeklēja vielu plūsmu, mehatronikas un materiālu testēšanas laboratoriju. Zinātņu doktors Rēvalds  laboratorijās demonstrēja vielu īpašību izpētes iespējas un nepieciešamību. Projekta dalībniekiem bija iespēja izmēģināt pašiem testēt dažādus materiālus, kā arī vērot ūdens attīrīšanas iekārtu darbību minishēmā. Tika demonstrēti enerģijas ieguves veidi un kā vietējos apstākļos tā tiek izmantota, tādā veidā veicot budžeta ekonomiju. Akadēmijas lāzercentrā dalībnieki vēroja iespējas ar lāzeriem, uzzināja to pielietojumu mūsdienās. Īpaši interesanta diskusija izvērtās par lāzeru izmantošanu medicīnā un dalībnieki guva atbildi uz jautājumu, kāpēc lāzeroperācijas ir ļoti dārgas mūsu valstī. Dizaina un tehnoloģiju fakultātē bija iespēja redzēt dažus gatavus apģērbu modeļus, kurus veidojot izmantoti pilnībā tikai dabiskie materiāli un tos darinot izmantota gan lāzertehnika, gan 3D printēšana.

Ar Latvijas bērza koksnes pārstrādāšanu un izmantošanu iepazināmies Latvijas finiera Verems uzņēmumā. Dalībniekiem tika veidota izpratne par uzņēmumu ar augstu disciplīnas, organizētības līmeni, kas strādā ar dauzdmiljonu peļņu un ir ļoti nozīmīgs nodokļu maksātājs valsts budžetā. Te Lejas Ančupānos milzīgajā koklaukumā tiek atvesti, žāvēti, nomizoti un sagatavoti pārstrādei bērzi no Latgales. Darba cehā tiek ražotas plāksnes. Visu procesu līdz pat gatavam saplāksnim dalībniekiem izdevās redzēt, iepazināmies arī ar jaunā attīstības kompleksa celtniecību. Kurā plānots ražošanu pacelt vēl augstākā līmenī. Dalībniekiem bija iespēja vērot, kā racionāli tiek izmantoti un pārstrādāti ražošanas procesa atkritumi-uzsvērta tika doma-nekas nav lieks, viss ir izmantojams.

Tālāk dalībnieki apmeklēja lopkopības un biogāzes ieguves kompleksu, SIA ,,Sprūževa M”.

Uzinājām, ka lielajā lopkopības komplekā, kur atrodas vairāk kā 520 slaucamās govis, teliņi, strādā tikai 10 darbinieki. Tas iespējams tāpēc, ka daudzas operācijas pilda 9 roboti. Dalībnieki vēroja, kā roboti slauc govis, kā notiek piena kvalitātes, katras govs veselības kontrole. Tāpat roboti šinī lopkopības kompleksā veic barības novietošanas funkciju, kas notiek ik pēc četrām stundām. Roboti veic fermas kopšanu-aizvāc kūtsmēslus, skalo grīdas. Uzzinājām, ka kūtsmēsli tiek savākti un no tiem ražota biogāze, kura pilnībā nosedz nepieciešamo elektroenerģijas patēriņu saimniecībā. Dalībnieki izprata, cik tas ir nozīmīgi apkārtējai videi-tā netiek piesārņota. Bija iespēja arī aplūkot uzstādītos saules paneļus Rēzeknē un novadā.

Redzētais un dzirdētais noteikti būs labs atbalsts 30 novada skolēniem gan mācību stundās, gan pārbaudes darbos, gan eksāmenos!

Sirsnīgu paldies sakām Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektores vietniekam Andrim Skromulim, SIA ,,Sprūževa “ valdes loceklim Pāvelam Melnim,  tehniskajam inženierim Jurim Kudrjavcevam, Latvijas finiera Verems vadībai,  Feimaņu pamatskolas direktorei Ainai Drikšņai.

Anna Kudure, projekta vadītāja un konsultante

Click to Listen highlighted Text!