In the Rēzekne Technology Academy, the afternoon is “rising and doing — you can!”

18.04.2023

Education

12. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika pēcpusdiena "Celies un dari – tu vari!", kurā piedalījās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” studenti un docētāji, Rēzeknes novada Viļānu PII “Bitīte” bērni, kā arī sadarbības partneri no Rēzeknes valstspilsētas un novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Viļānu PII “Bitīte” bērni klātesošos priecēja ar muzikālu izrādi “Rācenis”. Pēc izrādes RTA studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” studentes A. Litvjakova, G. Mičule, E. Medvecka, S. Šilova, A. Admiralova, E. Suseja un S. Kojāne bērniem organizēja “Rotaļu marafonu”, bet docētāji un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji diskutēja par sadarbības iespējām.

Viena no izrādes “Rācenis” atziņām – sadarbībā spēks, ko nevar viens, to kopā var. Diskusijas laikā iezīmējās turpmākie gan studiju programmas, gan sadarbības starp akadēmiju un darba devējiem attīstības virzieni. Paldies par atvērtību un idejām Rēzeknes valstspilsētas PII “Māriņa”, PII “Rotaļa”, PII “Bitīte”, PII “Vinnijs Pūks”, PII “Rūķītis”, PII “Namiņš”, PII “Auseklītis”, PII “Varavīksne”, Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas grupas, Verēmu pamatskolas un Viļānu PII “Bitīte” pārstāvjiem.

Pasākuma noslēgumā bērni un PII pārstāvji iepazinās ar iespējām, ko piedāvā RTA Multisensorā telpa. Paldies par atbalstu pasākuma sagatavošanā Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekānam prof. J.Dzervinikam, docētājam A. Kaupužam, Viļānu PII “Bitīte” vadītājai R. Andrejevai, RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai L. Kivleniecei-Kuzņecovai, studentēm E. Šarkovskai un D. Ivanovai.

Svetlana Ušča,
RTA studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” direktore
Publicitātes foto

Click to Listen highlighted Text!