Sakstagala skolēni dodas ciemos pie lācenītes Ilzītes

14.10.2020

Education

Šajā mācību gadā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 4. un 6. klašu skolēni un audzinātājas, pateicoties projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinatorei Anitai Rudzišai, devās mācību vizītē uz Līgatnes papīrfabriku, Līgatnes dabas taku un Vienkoču parku.

Apmeklējot Līgatnes papīrfabriku, kurā diemžēl jau sešus gadus nenotiek rūpnieciskā darbība, skolēniem bija lieliska iespēja izprast ar dabas aizsardzību un vides piesārņojumu saistītos procesus – atkritumu šķirošanas nepieciešamības nozīmi, lietu otrreizēju izmantošanu kā arī videi draudzīgu ieradumu veidošanu. Izstaigājot bijušās fabrikas ražošanas cehus, skolēni uzzināja, kā daudzu gadu desmitu garumā notika papīra ražošana un makulatūras pārstrāde.

Netālu no papīrfabrikas atrodas Līgatnes dabas taka, kura dod lielisku iespēju izzināt Latvijas dzīvnieku daudzveidību, iepazīt to dzīvesveidu un pavērot dzīvniekus klātienē. Skolēni ar lielu entuziasmu devās uz lācenītes Ilzītes mājvietu, diemžēl viņu neieraudzīja. Meža mājiņā ir pieejamas dabas izziņas aktivitātes – putnu un dzīvnieku noteikšana pēc balsīm un pēdām, visas takas garumā dažādi sajūtu un ožas pārbaudījumi kā arī iespēja uzzināt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par dabu.

Brīnišķīgais Vienkoču parks skolēniem demonstrēja vajadzību pēc daudzpusīgām zināšanām un prasmēm, kuras nepieciešamas, lai radītu interesantus, daudzveidīgus un kvalitatīvus apskates objektus, jo pats vārds “vienkocis” nozīmē izstrādājumu, kurš darināts no viena koka gabala. Vienkoču parks ir lieliska vieta, kurā var redzēt dabas skaistuma saglabāšanu un dabai draudzīgu ieradumu pielietošanu, jo instalāciju veidošanai tiek izmantoti arī pašas dabas atlasītie materiāli – kritalas, celmi, akmeņi, lauzti koki, kā arī kokapstrādes procesa pārpalikumi.

Paplašinājuši savu redzesloku, guvuši daudz interesantu iespaidu, kurus varēs pielietot mācību procesā, noguruši no nostaigātajiem kilometriem pa gleznainajiem Līgatnes pakalniem un ielejām, bet laimīgi, skolēni devās mājup.

Sakām paldies mācību vizītes organizatoriem, gidiem un atsaucīgajiem šoferiem par šo lielisko braucienu!

 

Skolotāja Sandra Ostrovska
Photo Evija Trimalniece

IMG-20201011-WA0005 IMG-20201011-WA0020 IMG-20201011-WA0022 IMG-20201011-WA0024 IMG-20201011-WA0027

 

Click to Listen highlighted Text!