Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku

04.10.2023

Social Department

Rēzeknes novada Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto

SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Requirements for the applicant:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;

• vēlama darba pieredze sociālajā darbā;

• very good communication and motivation capabilities

• ability to carry out his duties independently and to take decisions within the framework of his competence;

• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;

• spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;

• excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;

• labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Principal duties:

  • To inform and advise adult persons on their right to social services and social assistance and the opportunities for their implementation as well as their co-operation obligations in the provision of social services and social assistance;
  • To accept and register written and oral submissions of the adult person, to ensure the examination of submissions in accordance with the procedures laid down in regulatory enactments;
  • To assess the social situation of the family of adult or adult persons, if necessary, to visit a person, family in a place of residence or location and to agree on a social problem which requires support;
  • Identify and raise the necessary resources in managing or addressing social cases, taking into account the specificities of social work in various areas of practice;
  • Develop and implement individual social rehabilitation plans, change and complement them according to identified social challenges and needs;
  • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus

Pamatdarba atalgojums EUR  888, 25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Workload - full-time work.

Applicant by 2023 7.novembrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

• a motivated application;

• profesionālo aprakstu (CV);

• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

• pieteikuma anketa.

Pieteikumus iesniegt noteiktajā termiņā, līdz 2023.gada 7.novembrim p88lkst.16.30,  Rēzeknes novada Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, ievietot Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu Dricānu apvienībā”).

Additional information can be requested by phone 20223392 (Sylvia Strankale).

We will contact applicants who meet the requirements and will be included in the second round of the selection.

Candidates for the vacant will be invited to a work interview, during which it will be possible to ascertain the knowledge and experience of labour issues.

Click to Listen highlighted Text!