STEM izaicinājumi Kaunatas vidusskolas dienas nometnē “Inovāciju kokteilis”

26.10.2023

For young people

Kaunatas vidusskolā rudens brīvdienās projekta 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros notika STEM nometne "Inovāciju kokteilis", kuras laikā skolēni pievērsās STEM jomām: ķīmijai, matemātikai, fizikai, astronomijai un programmēšanai. Projekts notika, pateicoties biedrībai "Kinotriks" un Rēzeknes ISP atbalstam.

STEM nometnes "Inovāciju kokteilis" pirmajā dienā skolēni padziļināti pievērsās ķīmijas un dabaszinātņu jomai skolotājas Žannas Kisteres un skolotājas Irēnas Selivončikas vadībā. Dienas pirmajā pusē ķīmijas kabinetā tika izgatavota behemotu zobu pasta un mākslīgās asinis, kā arī skolēni pētīja un radīja vulkāna izvirdumu. Dienas otrajā pusē viņi tikās ar Laboratorium ķīmiķi draudzīgo un aktīvo Ņiķitu Rumjancevu, lai izbaudītu nededzinošo uguni, saldējošos dūmus, pagatavotu šokolādes saldējumu un daudz ko citu.

Dienas nometnes "Inovāciju kokteilis" otrā diena tika aizvadīta Cēsu Kosmosa izziņas centrā. Nometnes dalībniekiem bija ne tikai jāmeklē atbildes par cilvēces nozīmīgākajiem atklājumiem vēstures gaitā, jāizpēta kosmosa raķešu modeļus, bet arī jāiepazīstas ar prasmēm un procedūrām, kas nepieciešamas astronautiem. Ekspozīcijas izpētes laikā viņi iepazinās ar izdzīvošanas iespējām uz citām planētām, to rādītājiem. Tad dalībniekiem bija programmēšanas nodarbība ar skolotāju Rūdolfu, kuras laikā viņi apguva prasmes, kā izveidot komunikācijas sistēmu saziņai ar misijas kontroli. Dalībnieki iemācījās nolasīt Morzes signālu, izveidoja vizuālu Morzes koda ierīci un savienoja divus Micro:bitus, lai pārsūtītu ziņas.

Dienas nometnes "Inovāciju kokteilis" trešajā dienā dalībniekiem dienas pirmajā pusē bija matemātikas nodarbība ar skolotāju Irēnu Brolišu, kas ilustrēja to, ka matemātika var būt instruments reālās dzīves uzdevumu risināšanai. Skolēni mācījās mērķtiecīgi atkārtot mēģinājumus, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, izteikt hipotēzi, ar reālu dzīves situāciju saistīta uzdevuma atrisināšanu integrēt matemātikas uzdevumā, kas saistīts ar zināšanām par riņķa līniju, atrisināšanu, veikt aprēķinus, pārbaudīt pieņēmuma pareizību, salīdzināt iegūtos rezultātus ar citu uzdevuma veicēju iegūtajiem rezultātiem, izdarīt secinājumus. Dienas otrajā pusē nometnes dalībnieki devās ekskursijā uz Mežvidu Lauksaimniecības un tehnoloģiju parku, kur viņus silti sagaidīja un uzņēma Edgars Romanovskis. Parkā saražoto enerģiju pārvērš siltuma enerģijā, kas tiek izmantota siltumnīcās tomātu audzēšanai, malkas un dēļu kaltēšanai un citām vajadzībām. Uzņēmuma apmeklējums ne tikai bagātināja skolēnu zināšanas un erudīciju par mūsdienīgiem enerģijas iegūšanas paņēmieniem, bet arī veidos bagāžu tagadējo skolēnu pilsoniskajai līdzdalībai viņu kopienu dzīvē un spējai lemt par šo kopienu resursu efektīvu izmantošanu.

Raksts, foto: Ināra Paramonova, Kaunatas vidusskolas direktore

Click to Listen highlighted Text!