Technical Day AT Nautrēnu High School

24. februārī ES projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Nautrēnu vidusskolas un Bērzgales pamatskolas 1.- 6. klašu skolēni piedalījās tehnisko prasmju darbnīcā „Elektronika pamatskolā”, bet 7.-9. klašu skolēni darbojās tehnisko prasmju darbnīcā “ Pneimatika: liekam gaisu pie darba”. Nodarbības vadīja interešu izglītības iestādes „Mazā Brīnumzeme” pārstāvji. 1.- 6. skolēni vispirms tika iepazīstināti ar teorētisko materiālu un drošību, kā darboties ar elektronikas montāžas instrumentiem. Bērni ar interesi klausījās stāstītajā. Tad visi ar azartu ķērās pie praktiskās daļas, lai no piedāvātajām detaļām taptu elektriska ierīce - gaismas jūtīga „vabolīte”. Nodarbības praktiskā daļa sastāvēja no elektriskās shēmas lasīšanas, pēc tam sekoja elektriskās shēmas izvietošana uz montāžas plates veiksmīgiem savienojumiem, savienojumu lodēšana, gaismas jūtīgās „vabolītes” pārbaude un darbināšana. Visi skolēni ar prieku un aizrautību darbojās, lai ātrāk tiktu pie galarezultāta. Pēc nepieciešamības darba vadītāji sniedza palīdzību. Izgatavotā „vabolīte” palika skolēnu īpašumā. Nodarbības vadītājs arī atklāja, kur to varētu izmantot praktiski, viens no tādiem veidiem kā atstarotājs pie apģērba vai somas.Izzinošā nodarbība bija kā iespēja novērtēt un izprast, cik daudz rūpīga un precīza darba un zināšanu jāiegulda, lai taptu modelis. Pneimatikas nodarbībās 7.-9. klašu skolēni uzzināja, kas ir pneimatika, kur un kāpēc to izmanto, kā arī noskaidroja profesijas nozares, kurās strādā ar pneimatiku. Kā stāsta Agija (9.kl.): “Uzzinājām daudz ko jaunu par gaisu un tā izmantošanu. Strādājām ar kompresoru, kur bija iespēja pašiem pieslēgt kompresoru, kā rezultātā varēja darbināt cilindru. Esam priecīgi, ka bija iespēja izglītoties par gaisa funkcijām”.

Nautrēnu vidusskolas skolotāja
Marija MazureFoto Oskars Ivulāns

Click to Listen highlighted Text!