Ongoing project for the creation of social services infrastructure

Since February of that year, THE ERDF project of the municipality of Rezekne IS 9.3.1.1/19/I/047 “Establishment and development of infrastructure-based social service infrastructure in Rezekne municipality”.

The aim of the project is to establish a society-based social service provision infrastructure for adult persons with mental disorders and children with functional disorders in the territory of Rezekne municipality, based on the infrastructure development solutions specified in the Latgale Planning Region deinstitutionalisation plan (2017-2020).

As a result of the implementation of the project, two social service locations will be established in the territory of the municipality, performing the following activities:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē  - tiks veikta viena stāva administratīvās ēkas pārbūve par grupu dzīvokļu māju (8 vietas) , būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu;

2) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" izveide Silmalas pagasta Vecružinā - tiks veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi Tiskādu bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos, būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu izveidojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, "Atelpas brīža" pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6 vietas) un  Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas).

The total budget of the project is 597 936,00 EURO eligible costs, of which ERDF funding is 508 245.60 EURO, State budget grant - 26 907,12 EURO, municipal co-financing - 62 783.28 EURO.

Projekta plānotais ilgums – 18 mēneši: no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.jūlijam.

Šī gada novembra mēnesī turpinās būvdarbi Pilcenē, kur Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene” teritorijā vietējā būvfirma SIA “Rēzeknes būvserviss” pārbūvē pašvaldības viena stāva ēku par grupu dzīvokļu māju (skat.foto). Darbi jau tuvojas noslēgumam, atlikuši vien pēdējie iekšējās apdares darbi un tos plānots pabeigt līdz Ziemassvētkiem.

Kopš aprīļa sākuma ir uzsākti arī būvdarbi Vecružinā, kur SIA “Rēzeknes būvserviss” triju stāvu ēkā – Tiskādu bērnu nama ēkas labajā spārnā pielāgo telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionālie traucējumiem. Novembra beigās turpinās iekšējās apdares darbi, ir izbūvēts lifts. Būvdarbus Vecružinā plānots pabeigt līdz 2021.gada februārim.

2021.gada pirmajā pusgadā projekta ietvaros tiks iepirkts nepieciešamais aprīkojums un mēbeles, lai abas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas varētu uzsākt pilnvērtīgu darbību.

Project manager in the municipality of Rezekne:
Brigita Arbidane, 64607185,
brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Click to Listen highlighted Text!