Uz vairākiem pašvaldības ceļiem nosaka transportlīdzekļu masas ierobežojumu

12.11.2023

Parish news

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensitātes transportlīdzekļu kustības dēļ, uz tiem tiek ieviests autotransporta masas ierobežojumus.  

Mainīgo laikapstākļu dēļ pašvaldības autoceļu posmi zaudē nestspēju, intensīvas kravas automašīnu kustības rezultātā veidojas satiksmei bīstamas bedres un ceļu izbraukšana kļūst apgrūtināta. Lai neatgriezeniski nesabojātu pašvaldības ceļu stāvokli, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” tika pieņemts lēmums par maksimālās masas ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem rudens šķīdoņa laikā. 

Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz uz zīmes norādīto masu.

Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sauss saulains laiks) ierobežojumi uz var tikt atcelti.

Zemāk pieejams pašvaldības autoceļu sarakstus, uz kuriem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums. Saraksts tiks papildināts ar Viļānu apvienības pārvaldē esošajiem pašvaldības autoceļiem.

Click to Listen highlighted Text!