Celebrations of the Rēzekne municipality are presented on the eve of the public holidays

18.11.2023

Local government

Pateicamies ikvienam Rēzeknes novada iedzīvotājam, kura ikdienas darbs veido mūsu Latviju skaistāku, piepildītāku un labāku. Īpaši sveicam un lepojamies ar šī gada Rēzeknes novada Atzinības raksta un Pateicības raksta saņēmējiem. Valsts svētku priekšvakarā jau par tradīciju ir kļuvis pasniegt augstāko Rēzeknes novada apbalvoju – Atzinības rakstu, kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas izdoto kolekcijas monētu. Šogad tika pasniegta kolekcijas monetā – “Augšup”.  Šī gada pasākumā tika godināti gan Atzinības rakstu saņēmēji, gan Pateicības rakstu saņēmēji.  Pateicības raksts tika pasniegts piecām personām. Svinīgā pasākuma dalībnieki šogad pulcējās Dricānu apvienības pārvaldes Gaigalavas pagasta kultūras namā. Ar savu klātbūtni pasākuma dalībniekus bija pagodinājis arī Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Klātesošos uzrunāja arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, kurš atskatījās uz Latvijas valsts vēstures stāsta sākumu. "Latvijas vēstures stāsts sākās 1918. gada 18. novembrī. Brīdī, kad tika izsapņots sapnis par savu valsti un tas vainagojās ar Latvijas Republikas proklamēšanas aktu. Latvijas Satversmē ievaddaļā ir minēti termini un vērtības par nācijas pašnoteikšanos, par brīvību, tā ir savdabīga neatkarības saglabāšanas ģenētiskā koda daļa. Šī koda iekodēšana mūsu vectēvos un tēvos garantēja, ka neatkarības ideja tika iznesta cauri laikiem. Mums šodien atliek tikai strādāt un rūpēties par valsts stabilitāti un attīstību. "

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ATZINĪBAS RAKSTA SAŅĒMĒJI

Nominācija “Veselības aprūpe un sociālais darbs”

Silvija Skutele Medicīnas māsa SIA “Viļānu doktorāts I” (Viļānu apvienības pārvalde, Viļānu pilsēta)

Silvijai Skutelei veselības aprūpē rit četrdesmitais darba gads. Viss darba mūžs veltīts Rēzeknes novada un apkārtējo novadu iedzīvotāju medicīniskajai aprūpei. Jau piecus gadus Silvija strādā par medicīnas māsu Viļānu doktorātā, aprūpējot gan mazos, gan lielos Viļānu pilsētas, novada un apkārtējo novadu pacientus. Silviju var raksturot kā kvalificētu, zinošu speciālistu. Silvija ir patiesi gaišs cilvēks, kura māk atrast kopīgu valodu ar ikvienu. Kolektīvā Silvija ir kā saules stariņš, kura pasmaidīs, uzmundrinās ar labu vārdu, sasildīs.

Ina Litvinko, ārsta palīgs ģimenes ārsta praksē Rēzeknes novada Lūznavas pagastā (Maltas apvienība, Lūznavas pagasts)

Jau daudzu gadu garumā Ina ir viens no tiem cilvēkiem, kas rūpējas par Lūznavas pagasta iedzīvotāju veselību. Inas kolēģi viņu raksturo kā ļoti atsaucīgu, zinošu un profesionālu ārsta palīgu. Ina pilnveido savas zināšanas veselības jomā, lai sniegtu pacientiem pilnvērtīgu veselības aprūpi. Brīvajā laikā Ina rūpējas par sava dārza skaistajām iemītniecēm – peonijām. Par ziedošo dārzu priecājas ne tikai Ina ar savu kuplo ģimeni, bet arī vietējie lūznavieši.

Nominācija “Ekonomika un tautsaimniecība”

Viktors Marjuničs, “VikArt Service” īpašnieks (Viļānu apvienības pārvalde, Dekšāres pagasts)

Viktors ir dzimis un audzis Dekšārēs, bet ilgus gadus pavadījis Ķekavas pusē. Pēdējos gados ļoti aktīvi darbojas dzimtajā pagastā. Ierīkojis vienīgo pašapkalpošanās servisu Latgalē “VikArt Service”. Pateicoties jaunatvērtajam uzņēmumam, ir radītas jaunas darba vietas, Dekšāres pagastā uz dzīvi ir apmetušies jaunie iedzīvotāji. Autoserviss ir guvis atsaucību ne tikai dekšāriešu vidū, bet uz servisu dodas iedzīvotāji no tuvākiem un tālākiem pagastiem.  Viktors plāno attīstīt jaunas uzņēmējdarbības idejas Dekšāres pagastā, kā arī nesavtīgi atbalsta iedzīvotāju konsultatīvās padomes iniciatīvas un ieceres, ne tikai finansiāli, bet arī pats aktīvi piedalās pagasta rīkotajos pasākumos.

Valentīna Sarkane, Lopkopības izmēģinājumu stacijas “Latgale” valdes priekšsēdētāja (Viļānu apvienības pārvalde, Viļānu pilsēta)

Valentīna Sarkane Lopkopības izmēģinājumu stacijā “Latgale” strādā kopš 1987. gada. Tieši viņas spēja pieņemt drosmīgus un vienlaikus apdomīgus lēmumus, ļāva uzņēmumam mērķtiecīgi un strauji attīstīties, jo īpaši ekonomiskās krīzes laikā. Uzņēmums ieņem nozīmīgu lomu nozarē, kā arī nodrošina Viļānu pilsētas un tās apkaimes iedzīvotājus ar stabilām darbavietām (gandrīz 70). Uzņēmums pelnīti ir saņēmis piena pārstrādes koncerna “Food Union” goda atzinību. Valentīna spēj saglabāt mieru vissarežģītākajās situācijās un skaidri saskata to, kas patiešām ir svarīgi. Mīlestība, uzticība un atklātība ir Valentīnai raksturīgas vērtības, kuras, savukārt, ir priekšnoteikums veiksmīgai profesionālai darbībai.

Nominācija “Izglītība, zinātne, sports”

Rita Siņavska, vizuālās mākslas skolotāja Maltas vidusskola (Maltas apvienības pārvalde, Maltas pagasts)

Rita ir skolotāja ar mākslinieka dvēseli, izsmalcinātu gaumi un kulinārijas “guru”. Skolotājas Ritas mācību stundas bērni gaida ar nepacietību, jo mācību stundās tiek apgūtas zināšanas, prasmes un iemaņas rokdarbos, kā arī ēst gatavošanā. Darba dienas viņai aizrit aktīvi darbojoties Maltas vidusskolā, pēcpusdienas Maltas jauniešu centrā, bet vakari tiek veltīti jaunu ideju ģenerēšanai, kādam kulinārajam eksperimentam. Ritas meistarklases ir iecienītas un gaidītas ne tikai Maltā bet visas apvienības pagastos.

To, ka Maltas vidusskolā strādā lieliski, profesionāli un atraktīvi skolotāji, zina ne tikai Maltas apvienībā un Rēzeknes novadā, bet arī plašāk Latgales reģionā, jo Rita iesaistījās veselīga dzīvesveida popularizēšanas projektā un ar savām meistarklasēm aizrāva vēl piecu Latgales novadu iedzīvotājus, sniegums bija ļoti augstu novērtēts. Ritas aizraušanās ir arī floristika. Vasarā viņa veidoto kompozīcijas neskaitāmiem pasākumiem.   

Anita Rudziša, Izglītības un sporta pārvaldes interešu izglītības speciāliste (Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde).

Anita Rudziša septiņus gadus strādā Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldē par interešu izglītības speciālisti, kur savus tiešos pienākumus veic apzinīgi un profesionāli. Viņa enerģiski uzsāka savas darba gaitas un īsā laikā apguva dotā darba pieredzi un iemaņas, kas ļauj godprātīgi veikt darbu izglītojamo personības vispusīgā attīstībā. Anita ir radoša, enerģiska un  vienmēr ir ieinteresēta savu zināšanu papildināšanā un profesionālo iemaņu attīstīšanā.  Labās saskarsmes iemaņas nodrošina veiksmīgu sadarbību ar kolēģiem, pedagogiem un izglītojamajiem. Attiecībās ar darba kolēģiem ir atsaucīga, sabiedriska un izpalīdzīga, kolektīvā iemantojusi cieņu. Interešu izglītības speciāliste veiksmīgi, ar entuziasmu koordinē ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas sniedz būtisku atbalstu skolām, it īpaši – STEM jomā. Anita ir devusi būtisku ieguldījumu Rēzeknes novada pašvaldības sabiedriskajā un  izglītības jomā.

Nominācija “Sabiedriskā aktivitāte”

Jolanta Smane, Dekšāres pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāja (Viļānu apvienības pārvalde, Dekšāres pagasts)

Dekšārēs viena no pamanāmākajiem, radošākajiem cilvēkiem ir Dekšāru konsultatīvās padomes vadītāja, četru bērnu mamma Jolanta Smane. Līdz  ar ģimenes atgriešanos uz dzīvi dzimtajās mājās, dzīve Dekšārēs ir mainījusies. Paralēli saimnieciskajai darbībai tiek realizētas dažādas sabiedriskās aktivitātes– dalība brīvprātīgo darba projektā Volunteering cities+, ierīkota puķudobe pie Dekšāru dīķa, rīkotas talkas, viktorīnas un konkursi, sakopti vecie ceļmalas krucifiksi, organizētas dāvanas vientuļajiem senioriem Ziemassvētkos, apmeklēti seniori to dzīvesvietā, izveidoti Latvijā pirmie “Aizved mani!” soliņi, kuru mērķis ir mudināt apstāties garāmbraucošos šoferus, lai līdzcilvēkus aizvestu līdz pagastam tuvākajai pilsētai – Varakļāniem. 

Ausma Sprukte-Kozule,  Latgales Reģionālās televīzijas žurnāliste (Nautrēnu apvienības pārvalde, Lendžu pagasts)

Ausma ir žurnāliste un raidījumu vadītāja “Latgales reģionālajā televīzijā”, veido sižetus Latvijas Radio raidījumā “Kolnasāta”, ir arī mediju pārstāve Latgales kongresa lēmumu izpildes padomes komitejā un par panākumiem 2019. gadā saņēmusi Latgaliešu kultūras gada balvu “Boņuks”, labprāt vada nodarbības par medijpratību un mērķu sasniegšanu. Regulāri viņas veidotajos raidījumos un ziņu sižetos kanālos LTV1, ReTV un TV24 izskan Rēzeknes novada vārds, iedzīvotāju veiksmes stāsti, tiek atspoguļoti interesantākie kultūras, sporta, dabas aizsardzības un citi notikumi. Intervijās Ausma vienmēr uzsver, ka ļoti ciena latgaliešu valodu, mīl savu dzimto pusi un novērtē, ka Lendžu pagasts ir viena no latgaliskājām "saliņām" Latgales kartē.

Vija Čehoviča, sētniece, apkopēja Čornajas pagasta tautas namā un bibliotekā (Kaunatas apvienības pārvalde, Čornajas pagasts)

Vijas dzimtā puse ir Ratnieku ciemats, kur viņa ir augusi, strādā un aktīvi iesaistās kopienas aktivitātēs. Ikviens ciemata iedzīvotājs var pateikt, cik čakla, sirsnīga un izpalīdzīga viņa ir. Vijas darbs ir redzams ik uz soļa. Vija ir viens no tiem cilvēkiem, kurš vienmēr sniegs padomu, kā arī izpalīdzīgu roku, viņa spēj atrast risinājumus dažādām situācijām. Vijas mīlestība pret dzimto pusi atspoguļojas ar aktīvu dalību gan pašdarbības kolektīvos, kurus apmeklē brīvajā laikā. Vija piedalās folkloras kopā “Ratiņš”, kā arī apmeklē dramatisko kolektīvu “Sit saujā!” Vija aktīvi arī piedalās Ratnieku ciemata svētku organizēšanā, kā arī četrus gadus ir bijusi aktīva iedzīvotāju konsultatīvās padomes dalībniece. Tika realizēti vairāki projekti gan Ratnieku ciema, gan Čornajas pagasta uzlabošanai.

Ilze Sondore, laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste (Viļānu apvienības pārvalde, Viļānu pilsēta)

Rēzeknes novadā, bet jo īpaši Viļānos, kur ir Ilzes mājas, nav cilvēka, kuru Ilze nepazīst un otrādi, tāpēc ir pašsaprotami, ka viņa ir pilsētas iedzīvotāju acis, rokas un ausis, jo par pilsētā notiekošo zina teju visu. Kopš 1995. gada viņa ir žurnāliste laikrakstā “Rēzeknes vēstis” un  sabiedriskās dzīves atspoguļošana ir Ilzes ikdiena. Ilze praktizē taisnīgumu, pēc labākās sirdsapziņas izpilda savus profesionālos un sabiedriskos pienākumus. Viņai ir skaidrs prāts un tīra sirds, tāpēc notikumu apraksti, arī paužot kritisku viedokli, nekad neaizskar cilvēka cieņu. Ilze ir aktīva amatierteātra “Kas ir, tas ir” dalībniece. Mīlestība uz dzimto pilsētu un tās iedzīvotājiem ir atspoguļojusies personālfoto izstādēs. Ilzei nav sveša arī garīgā dimensija. Viņa ir tur, kur ir cilvēks.

Nominācija “Kultūra”

Elīna Prusaka, Kultūras pasākumu organizatore Maltas kultūras namā (Maltas apvienības pārvalde, Maltas pagasts)

Elīna ar savu radošo pieeju un bagāto izdomu rada labvēlīgu kultūrvidi un mērķtiecīgu un radošu brīvā laika pavadīšanu Maltas pagasta iedzīvotājiem, uztur un attīsta vietējās tradīcijas, amatierkolektīvu darbību. Maltas kultūras namā jau daudzus gadus sekmīgi darbojas daudzi amatiermākslas kolektīvi, kas kļuvuši atpazīstami arī ārpus novada robežām, kā piemēram, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rutuļi”, lauku kapela “Malta”, vokālais ansamblis “Kalinuška. Arī laikā, kad tika liegta iespēja klātienē veidot kultūras pasākumus, Elīna spēja pārsteigt un iedvesmot līdzcilvēkus, veidojot sižetus un video apsveikumus svētkos. Organizējot gan pagasta, gan novada mēroga pasākumus Elīna šo gadu laikā ir vairākkārtēji pierādījusi savu profesionalitāti.

Dace Baltkāje, Kaunatas pagasta Folkloras kopas “Rāzna” vadītāja  (Kaunatas apvienības pārvalde, Kaunatas pagasts)

Dace Baltkāje daudzu gadu garumā aktīvi un radoši popularizē tautas mūziku ne tikai Rēzeknes novadā un Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Kādam folklora ir tikai hobijs, bet Dacei tā ir visa viņas dzīve. Daces spēja aizraut un motivēt jauniešus darboties folkloras kopā ,,Rāzna” ir vārdiem neaprakstāma. Jaunieši labprāt piedalās folkloras kopā, apgūst jaunus tradicionālos instrumentus. Dace šo gadu laikā ir iedibinājusi jaunas tradīcijas un tās realizējusi folkloras kopas radošajā darbībā. Jau vairākus gadus folkloras kopa veido Ziemassvētku video, kurā tiek atspoguļota, kāda no ziemas saulgriežu tradīcijām.  Folkloras kopa “Rāzna” aktīvi gatavojās un piedalījās XXVII Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, festivālos ,,Baltica 2021”, ,,Baltica 2022”.

Nominācija “Darbs pašvaldībā”

Anatolijs Kamkovskis, Saimniecības un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Stružānu pagastā autobusa vadītājs (Dricānu apvienības pārvalde, Stružānu pagasts)

Anatolijs Kamkovskis Rēzeknes novada pašvaldībā par autobusa vadītāju strādā jau kopš 2011. gada. Anatolijs sevi ir paradījis kā zinošu un kvalificētu darbinieku – darba pienākumus veic atbildīgi, rūpējas, lai pasažieri autobusā justos ērti, lai transportlīdzeklis vienmēr būtu labā tehniskā stāvoklī, būtu uzkopts un tīrs. Tāpēc Anatoliju, kā savu autobusa šoferi vēlas redzēt dažādos braucienos gan lielie, gan mazie pasažieri. Anatolijs papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem veic arī remontstrādnieka un saimnieciskos darba pienākumus pagasta iestāžu sakārtošanai un ciemata labiekārtošanai.  Ārpus darba laika aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, sporta un kultūras pasākumos.

Ineta Skudra, Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas Klientu apkalpošanas speciāliste, Maltas apvienības pārvaldes vecākā lietvede (Maltas apvienības pārvalde, Maltas pagasts)

Kopš 2017. gada Ineta strādā Centrālās pārvaldēs Juridiskās un lietvedības nodaļā par klientu apkalpošanas speciālisti, vienlaikus veicot pienākumus Maltas apvienības pārvaldē vecākā lietveža amatā.  Taču darbu pašvaldība Ineta sāka tālajā 1994. gadā, uzsākot darbu Rēzeknes rajona Maltas ciema padomē par lietvedi-juriskonsulti. Strādājot pašvaldībā Ineta veikusi Maltas pagasta padomes nekustamā īpašuma nodokļa inspektora pienākumus, kā arī nekustamā īpašuma speciālistes un lietveža pienākumus. Ineta ir viens no iestāžu speciālistiem, kas veiksmīgi uzsāka un turpina darbu, lai nodrošinātu iestādes elektronisko dokumentu apriti, iedrošinot un sniedzot ieteikumus, padomus šajā procesā citiem kolēģiem.

Daila Ekimāne, Nautrēnu apvienības pārvalde, projektu vadītāja (Nautrēnu apvienības pārvalde, Bērzgales pagasts)

Daila Ekimāne darbu pašvaldībā ir sākusi 2000. gadā kā bibliotekāre, pēc tam 20 gadus ir nostrādājusi par Bērzgales kultūras nama vadītāju. Veidojot kultūras dzīvi Bērzgalē, daudz domājusi par tās saturu un kvalitāti, spējot aktīvi iesaistīt arī citus darbiniekus. Vienmēr aktīvi ir atbalstījusi Rēzeknes novada pašvaldības organizētos pasākumus un kā brīvprātīgā ir piedalījusies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos organizatorisko darbu koordinēšanā. Līdzās kultūras dzīves organizēšanai, Daila ir apguvusi projektu rakstīšanas prasmi un šobrīd strādā par projektu vadītāju Nautrēnu apvienības pārvaldē. Ar Dailas iniciatīvu un līdzdalību Bērzgalē iestādīta jauna bērzu kolekcija Bērzgales 555. jubilejā. Ir uzstādīts vides objekts – Kunga bērzs, uzstādīti atraktīvi tūrisma informācijas stendi.

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS  PATEICĪBAS RAKSTA SAŅĒMĒJI

Elita Velinkāne, Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas Klientu apkalpošanas speciāliste, Nautrēnu apvienības pārvaldes vecākā lietvede –  par nesavtīgu darbu un atbalsta sniegšanu kolēģiem Ukrainas civiliedzīvotāju jautājumu risināšanā.

Kopš 2017. gada 27. aprīļa Elita strādā Centrālās pārvaldēs Juridiskās un lietvedības nodaļā par klientu apkalpošanas speciālisti, vienlaikus veicot pienākumus Nautrēnu apvienības pārvaldē vecākā lietveža amatā. Elita pašvaldībā strādā no 1988. gada, uzsākot darbu vēl Ludzas rajona Miglinieku ciema padomē par sekretāri. No 1998. gada Elita strādā Nautrēnu pagasta padomē. Savus amata pienākumus veic ar  augstu  profesionalitāti, precizitāti un lielu atbildības sajūtu. Elita, veicot klientu apkalpošanas speciālistes pienākumus, daudz laika un enerģijas ir veltījusi Ukrainas civiliedzīvotāju jautājumu risināšanai un šo jautājumu koordinēšanai klientu apkalpošanas centros Rēzeknes novadā.

Inga Žirgule, Kultūras un tūrisma pārvaldes (Lūznavas muižas) projektu vadītāja – par  profesionālu darbu un Rēzeknes novada kultūrvides bagātināšanu.

No 2015. gada Inga Žirgule ir Lūznavas muižas kultūras un citu projektu vadītāja. Kultūras jomā Ingas darba sasniegumi vērtējami īstenotajos ikgadējos kultūras projektos un pasākumos Lūznavas muižā. Inga ir izlolojusi un veiksmīgi realizējusi ideju par Lūznavas muižas kadriļu dejotāju grupu. Inga ir vairāku muižas pasākumu kultūras programmas ideju un satura veidotāja, kā arī pirmā Baltijas Džeza festivāla producente. Inga Žirgule veido kvalitatīvu un profesionālu kultūras programmas piedāvājumu Lūznavas muižā, kas veicina ne tikai Rēzeknes novada iedzīvotāju, bet arī visu interesentu un tūristu piesaisti Rēzeknes novadam kopumā.

Sergejs Šilovs, pensionārs, novadpētnieks – par ieguldījumu novadpētniecības jomā, stiprinot lokālo identitāti.

Sergejs Šilovs savos 75 gados ir spilgts paraugs tam, ka atgriezties dzimtajā pusē nekad nav par vēlu un tas sniedz īpašu spēku un motivāciju strādāt. Jau vairāk nekā 30 gadus viņš ar ģimeni dzīvo Rēzeknes novada Silmalas pagasta Baļucku ciemā. Viņa pienesums novadpētniecībā ir neatsverams. Sergejs ir izdevis trīs brošūras par dzimto pusi – “Silmalas skolas stāsts”, “Prezma”, “Maltas muiža”. Katrā no brošūrām tiek vēstīts par svarīgu vietu pagasta vēsturē. Sergejs ne tikai sava dzimtā pagasta patriots, bet arī ir novadpētniecības entuziasts, kurš ciena un glabā dzimtā pagasta vēsturi.

Skaidrīte Svikša, Maltas bērnu un jauniešu centra pulciņa “Volūdu detektīvi” vadītāja – par profesionālu, nesavtīgu un radošu pieeju darbā ar bērniem.

Skaidrīte ir Maltas, Maltas apvienības un pat Latgales mēroga sabiedriskās un kultūras dzīves svarīgu notikumu iniciatore, satura veidotāja un procesu vadītāja. Skaidrītes ir laikraksta ”Vietējā Latgales Avīze”, korespondente. Skaidrīte  ir arī Maltas pagasta bezmaksas informatīvā izdevuma “Maltas Dzirnas” veidotāja.  Viņa rūpējas par latviešu valodas tīrību, latgaliešu valodas  popularizēšanu bērnu un jauniešu auditorijā.  Kopā ar centra bērniem un jauniešiem ir izveidota izglītojoša ilustrēta galda spēle “Latgalīšu Re(dzi)-Mi(ni)-Do(ri)” latgaliešu valodas popularizēšanai. Viņas iniciētie pasākumi veicina iedzīvotāju lokālpatriotismu un radošumu.

Silvija Laizāne, vēsturniece, vēstures skolotāja Dricānu vidusskolā – par latgaliešu valodas un lokālās piederības stiprināšanu skolēnu un pagasta iedzīvotāju vidū.

Silvija ir pedagogs ar lielo burtu un sava  dzimtā novada, pagasta patriote. Skolotāja ir aktīva sabiedriskā darba organizatore un latgaliskās dzīves ziņas glabātāja.  Silvija ir viena no ikgadējā pasākuma Vyspasauļa drycanīšu saīta “Es-Drycanīts” organizatore. Dricānu pagastā organizēja arī pasākumu Ontonam Matvejānam. Skolotāja ir viena no novadnieka barona Gustava Manteifeļa atceres pasākuma organizatorēm Dricānu vidusskolā. Novadpētniecība un vēsture ir ne tikai skolotājas profesija, bet arī viens no hobijiem. 2023. gadā Silvija saņēma Latgaliešu kultūras biedrības (LKB) Nikodema Rancāna balvu nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas mācību vidē””.

Sagatavoja Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Photo: Dagnia Bernane

Click to Listen highlighted Text!