Volunteering is developing in Vilnius

15.03.2022

Projects

Turpinot Eiropas Savienības programmas “URBACT” projekta “Volunteering cities+” (Brīvprātīgā darba pilsētas) aktivitātes, 9. un 10. martā attālināti Zoom platformā notika projekta dalībnieku tikšanās. 

Iesākumā brīvprātīgo grupas dalībnieces Ilze Veleniece un Iveta Stabulniece dalījās ar savu pieredzi, apmeklējot Slovākijas pilsētu Banska Štjavnica, kur februāra beigās bija pulcējušies visi projekta partneri, lai runātu par brīvprātīgā darba organizēšanu savās valstīs un  brīvprātīgā darba kapacitātes palielināšanu. 

“Tādās partneru valstīs kā Kiprā un Grieķijā bija labi redzams, ka brīvprātīgais darbs jau ir pats pa sevi saprotams un iestrādājies,” pastāstīja Ilze Valeniece. “Brīvprātīgais darbs Slovākijā notiek, sadarbojoties pašvaldībai un vietējiem uzņēmumiem vai biedrībām. Ļoti daudz tiek domāts par to, lai dažādas cilvēku grupas un paaudzes kopīgi darbotos, piemēram, dienas centrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piepalīdz pensionāri. Tāpat seniori kopā ar bērnudārza bērniem rīko dažādus pasākumus - bērni gatavo priekšnesumus, savukārt seniori - cienastu.” Slovāki kā lielākos izaicinājumus minēja viena brīvprātīgā darba koordinatora trūkumu uz vietas katrā pašvaldībā, kā arī nepietiekamu iedzīvotāju un vietējo uzņēmēju iesaisti. 

Risinājums līdzīgām problēmām jāmeklē arī Viļānos. “Mēs varbūt ne vienmēr to esam saukuši par brīvprātīgo darbu, taču dažādas aktivitātes notiek arī pie mums, piemēram, skolēni veido dāvaniņas un sniedz koncertus sociālās aprūpes centros. Tomēr kopumā brīvprātīgā darba kustība vēl jāatīsta,” uzsvēra brīvprātīgo grupas dalībniece Iveta Stabulniece. “Jācenšas cilvēkus vairāk uzrunāt un ieinteresēt brīvprātīgā darba veikšanā. Ir svarīgi izveidot un apvienot cilvēku grupas ar vienādām interesēm - tas dotu lielāku atdevi.” Ilze Valeniece piebilda: “Svarīgi ir arī tas, lai cilvēki, kas ir brīvprātīgā darba organizētāji, būtu ar plašu dvēseli un no sirds gribētu veikt šo darbu.” 

Savukārt 10. martā vairāk tika diskutēts, kā turpināt attīstīt brīvprātīgā darba kustību Viļānos. Viens no mērķiem ir Viļānos izveidot iedzīvotāju konsultatīvo padomi, kā tas ir citos Rēzeknes novada pagastos. “Tas būtu veids, kā attīstīt brīnišķīgu kustību, no kurienes varētu nākt daudz jaunu ideju un iespēju gan stiprināt iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējo komunikāciju, gan vairāk ietekmēt pašvaldības lēmumus,” teica Viļānu Mūzikas un māksas skolas direktore, Rēzeknes novada domes deputāte Inta Brence. “Tas ir arī veids, kā padarīt redzamāku nevalstisko organizāciju darbu, citādi idejas un iniciatīvas viņiem ir daudz un labas, bet nereti tas paliek tikai šīs kopienas lokā, informācijai nenonākot pie citiem iedzīvotājiem.”

Eiropas Savienības programmas “URBACT” projekta “Volunteering cities+” turpināsies līdz 2022. gada nogalei. Pēc Līgo projekta partneri no Grieķijas, Portugāles un Slovākijas atbrauks uz Viļāniem, lai iepazītu brīvprātīgā darba aktivitātes pie mums. 

Aicinām pievienoties viļāniešus, kā arī apkārtējo pagastu iedzīvotājus un iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs!

More information:
project manager Inta Rimšāne, tel.: 26554478, 64607177, e-mail: Inta. Rimsane

Foto: projekta dalībnieku tikšanās Slovākijā

Click to Listen highlighted Text!